prointerior 3/2006 - Page 14

mahdollisti altaiden vedenpinnan sijoittamisen lattiatasoon. Sittemmin se yleistyi uimahalleissa ympäri maailmaa. Korjaustyön yhteydessä vanhaa lastenallasta syvennettiin uimakoulun opetusaltaaksi ja laajennusosaan toteutettiin uusi matalampi allas pienille lapsille. Vanha puukatto säilytettiin ja sen myötä säilyi oleellinen osa rakennuksen autenttista tunnelmaa, johon kuuluvat myös veistokselliset hyppytornit. UIMAHALLIN PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT sijaitsevat kolmessa kerroksessa rakennuksen itäpäässä. Tämä osa rakennusta on kokenut eniten muutoksia. Monitasoisen ratkaisun esteetön käyttö on edellyttänyt hissin rakentamista portaiden yhteyteen. Joitakin kaiteita ja luiskia on jouduttu rakentamaan myös muualle, jotta rakennus täyttäisi kiristyneet nykyvaatimukset. Ratkaisut on kuitenkin tehty hienovaraisesti. TAPIOLAN HALLIN MONIPUOLISUUS on korjaus- ja laa- jennustyön jälkeen lisääntynyt huomattavasti. Uusitussa hallissa on mahdollista myös passiivisempi rentoutuminen liikunnallisen uimaharrastuksen lisäksi. Höyrysaunat ja porealtaat sijoittuvat katsomorakennelman alle, jossa on aiemmin ollut vedenkäsittelyyn tarkoitettu laitteisto. Uusi tekniikka on löytänyt paikkansa laajennuksen kellarista. Laajennusosan hieman maanpintaa alempana olevaa pääkerrosta hallitsee monitoimiallas, jossa ovat mm. kylpylöistä tutut hierovat suihkut. Laajennusosan toisessa kerroksessa on uusi kuntosali, joka on rakenteellisesti ripustettu monitoimialtaan yläpuolelle. Ripustettu rakenne on mahdollistanut korkeat ikkunat, joista metsäiset puistomaisemat näkyvät altaalle. Kuntosaliin avautuvat samat näkymät sisempien seinien ikkunoiden kautta. Vanhan ja uuden osan välinen liitoskohta on tilallisesti rikas, mutta hienovarainen. VÄRI- JA MATERIAALIVALINNOISSA Tapiolan uimahallissa on noudatettu alkuperäistä ajatusmaailmaa. Uusien tilojen yhteydessä palettia täydentää oivaltava betonin käyttö. Se on materiaalina tuttu alueen ulkoarkkitehtuurista, mutta vaikuttaa kuitenkin allastiloissa tuoreelta ratkaisulta. Kaunis, tasainen pinta on saavutettu itsetiivistyvällä betonilla. Betonirakentamisen haasteita on kohdattu myös vanhan korjauksessa. Aikansa rakennustavalle tyypilliseen tapaan betonirakenteiden liian pinnassa olevat raudoitukset ovat kärsineet korroosiosta, mutta kunnostuksen myötä rakennuksen elinkaarta on pystytty jatkamaan arviolta puoli vuosisataa. Tapiolan Uimahalli Hyppytornit ovat pienin muutoksin käytössä Kuva: Vesa Heino