prointerior 3/2006 - Page 12

Tapiolan Uimahalli Ulkoallas on myös talvisin käytössä. Kuva: Vesa Heino KAIKKI KOLME KOHDETTA tarjoavat tulkinnan rentoutumi- rakennusten sarjaa alueen Keskusaltaan vieressä. Rakennukset selle omistetusta tilasta rakenteellisessa hahmossa. Jokaisen toimivat itsenäisinä yksikköinä, mutta niiden luonne määräytyy suunnittelussa on myös jouduttu ottamaan kantaa jo olemassa myös viereisten rakennusten kanssa yhdessä. Hallirakennus olevaan rakentamiseen. Tapiolassa on operoitu suojelukohteen edustaa läsnäolollaan kuntoilun ja terveiden elämäntapojen ehdoilla, Aulangolla olemassa olevien kulttuurihistoriallisesti arvoja, viereinen kirkkorakennus edustaa iäisyysnäkökulmaa, arvokkaiden rakennusten vierellä ja Helsingissä uusi käyttö on jokaisella on omat persoonalliset piirteensä ja tarkoituksensa. tuotu vanhan rakennuksen sisään. UIMAHALLIRAKENNUS on suojeltu asemakaavassa merESPOON TAPIOLAN UIMAHALLIN korjaus- ja laajennustyö kinnällä sr-1. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostyöt on on ollut hyvinkin pitkä projekti, mutta nyt halli on kunnostettu tehtävä siten, että rakennuksen arkkitehtoniset arvot ja ulkonä- ja käytössä. Alun perin arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema kö säilyvät. Suojelumerkintä asettaa suunnittelijoille haasta- rakennus on valmistunut 1965, uusien toimenpiteiden suunnit- van lähtökohdan, mutta se on myös vahva motiivi ratkaisuja telijoina ovat toimineet Eeva-Liisa Elo-Lehtinen, Antti Luu- tehdessä. Teoriassa hallia olisi voinut laajentaa mihin suun- tonen (pääsuunnittelija) ja Kari Raimoranta arkkitehtitoi- taan tahansa. Sijainti mahdollistaisi isommankin rakennuksen. misto Nurmela, Raimoranta, Tasa Oy:stä. Tapiolassa on mer- Käytännössä ainoa ajateltavissa oleva laajenemissuunta on kittävää alueen yhtenäisyys. Uimahalli kuuluu osaksi julkisten kuitenkin ollut se, joka on Tapiolan keskustan suunnasta vähi- 10 prointerior 3 / 06