prointerior 2/2019 - Page 49

Sisustussuunnittelijat SI ry KOLUMNI Marika Vehviläinen Puheenjohtaja Sisustussuunnittelijat SI ry TERVEHDYS SISUSTUSSUUNNITTELIJAT SI RY:STÄ! VUOSIJULKAISUMME AIHEENA on tänä vuonna elämyksellisyys suunnittelussa ja elämykselliset tilaratkaisut. Mitä on elämyksellisyys ja miten käyttäjä sen kokee? Elämyksellisyys koetaan erilaisina aistihavaintoina, muunneltavina ja moninaisina käyttömahdollisuuksina. Elämyksellisyys luo tai tuo muistoja esille. Kun pyrimme luomaan elämyksellisyyttä, on tuntemuksen oltava enemmän kuin mukava ja miellyttävä kokemus, jolloin yllämme vasta normaaliin ja odotettuun ns. neutraaliin vaatimustasoon. Tämä taso on ylitettävä, jotta käyttäjän kokemus on positiivinen ja elämyksellinen. Miten elämys syntyy? Elämyksen elementtejä ovat aitous, yksilöllisyys, moniaistisuus, arjesta poikkeavuus tai kontrasti, vuorovaikutus sekä tarina. Tarinan kautta elementit kietoutuvat toisiinsa herättäen mielenkiinnon sekä luoden muistoja ja elämyksiä. Hyvä elämys tarjoaa käyttäjälle myös henkilökohtaisia oppimiskokemuksia. Vuosijulkaisumme kirjoituksissa elämyksellisyyttä luodaan erilaisten luontoelementtien avulla ja eri aistein havaittavilla keinoilla. Tässä voidaan hyödyntää myös uusinta teknologiaa. Valo, äänentoisto, värit ja taide sekä aidot materiaalit vetoavat käyttäjän eri aisteihin. Oman haasteensa suunnitteluun luo mahdollinen aistien rajallisuus, jolloin toiset aistit herkistyvät ja elementtejä on käytettävä monipuolisemmin. Myös hyvin perinteisien kokemusympäristöjen onnistuneella muokkaamisella voidaan päästä yllättäviin elämyksiin. n Tervetuloa lukemaan vuosijulkaisu kotisivuillamme www.sisustussuunnittelijat.com MODERNIT TURVALLISUUSRATKAISUT KIINTEISTÖJEN ERILAISIIN TARPEISIIN Toteutamme kaiken nykyaikaisten kiinteistöjen turvallisuuteen aina suunnittelusta ja konsultoinnista kunnossapitoon. Pitkäjänteinen kehitystyö on antanut meille vahvan osaamisen ja ymmärryksen vaativimpienkin toimintaympäristöjen kokonais- turvallisuudesta. Sovi tapaaminen! EDELLÄKÄVIJÄN TURVALLISUUSRATKAISUT | Kulunvalvonta- ja työajanhallintajärjestelmät | Lukitusratkaisut | Ovi- ja porttiautomatiikka | Henkilö- ja potilasturvajärjestelmät | Kameravalvonta-, rikos- ja paloilmoitin ja muut turvajärjestelmät | Turvallisuusratkaisujen jatkuvat ylläpito- ja huoltopalvelut Certego.fi | p. 010 700 701 2  /  19  prointerior 49