prointerior 2/2019 - Page 48

ILMOITUS SAKSA JUHLII 100-VUOTIASTA TAIDE- JA ARKKITEHTUURIKOULUAAN, TULE MUKAAN! Bauhaus – taideinstituutio Monet meistä yhdistävät sanan ”bauhaus” tietyntyyppiseen moderniin ark- kitehtuuriin, mutta Bauhaus-koulussa oli kyse paljon muustakin kuin ark- kitehtoonisesta tyylistä – se oli kokonainen liike. Sen olemassaolo jat- kui vielä paljon senkin jälkeen, kun koulun toiminta loppui vain 14 vuoden jälkeen. Bauhaus-koulun uudella ajattelutavalla on ollut valtava vaikutus kaikkeen siihen arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taiteeseen, joka ympäröi meitä tänä päivänä. Kaikki sai alkunsa vuonna 1919, kun saksalainen arkkitehti Walter Gropius perusti Staatliches Bauhausin saksalaiseen Weimarin kaupun- kiin. Bauhaus tarkoittaa ”talonrakennusta”, vaikka koulussa ei varsinai- sesti opetettukaan arkkitehtuuria. Sen sijaan kyseessä oli taiteellinen lai- tos, jonka tehtävänä oli koota eri taiteenalat maalauksesta keramiikkaan yhden ja saman katon alle. Oppilaita ei kuitenkaan opetettu piirtämään asetelmia tai muovailemaan savea, vaan heitä opettivat tuon ajan johtavat ekspressionistiset taiteilijat Klee ja Kandinsky, joiden tavoitteena oli saada oppilaat näkemään maailma uudella tavalla ja osallistaa heidät rakenta- maan uutta ja parempaa saksalaista yhteiskuntaa vuonna 1918 päätty- neen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kansallissosialistisessa Saksassa koulua pidettiin kommunistisen intellektualismin pesänä, ja se joutui sulkemaan ovensa vuonna 1933. Tämän seurauksena oppilaat ja opettajat hajaantuivat ympäri m ­ aailmaa. Hajaantuminen on todennäköisesti vaikuttanut myös siihen, että bauhaus-tyylisuunnalla on ollut koulun lyhyestä elinkaaresta huolimatta niin laajakantoinen ja merkittävä vaikutus arkkitehtuurin kehitykseen. Minulle Bauhaus merkitsee 1900-luvun merkittävintä tyyli­ suuntaa arkkitehtuurissa, taiteessa ja muotoilussa. Sen ajatus Gesamtkunstwerkistä, kokonaistaideteoksesta, johon kaikki taide sulautuu – arkkitehtuuri mukaan luettuna – on äärimmäisen inspiroiva.   Koe Bauhaus omin silmin 100-vuotisjuhlia juhlitaan Saksassa erilaisin näyttelyin ja museoiden ava- jaisin. Pääset kokemaan niistä mielenkiintoisimmat ilmoittautumalla kil- pailuun, jonka myötä voit päästä kanssani Bauhaus-matkalle Saksaan syyskuussa. Matkalla kuljetaan Bauhaus-koulun jalanjäljissä ja vieraillaan kaikissa niissä kaupungeissa, joissa Bauhaus toimi taiteellisena laitok- sena: Weimarissa (1919–1925), Dessaussa (1925–1932) ja Berliinissä (1932–1933). Bauhaus-matkalla pääset myös tutustumaan Ruotsin, Norjan ja Tans- kan vastaavan kilpailun voittajiin sekä neljään tunnettuun vaikuttajaan ja valokuvaajaan. Ruotsista mukaan lähtee Tekla Severin. Teklalle tunnus- omaista on pastellivärien käyttö ja taianomaiset valokuvat rakennusten jul- kisivuista, arkkitehtonisista yksityiskohdista sekä arkipäiväisistä ilmiöistä. Norjaa edustaa Melissa Hegge, joka tunnetaan sisustusblogistaan, jossa hän jakaa päivittäin muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyvää sisältöä. 48 prointerior   2  /  19 U JUHLAVUOTTA JUHLISTETAAN suurella kilpailulla Bauhaus-koulu- kunnan tunnelmissa. Osallistumalla kilpailuun voit päästä mukaan ainut- laatuiselle Bauhaus-matkalle ja kulkea modernin liikkeen jalanjäljissä minun, eli Kristo Vedenojan ja kolmen muun tunnetun pohjoismaisen vaikuttajan ja valokuvaajan kanssa. Tanskasta matkaan lähtee Mette Willert, joka on tullut tunnetuksi tyyli- puhtaista ja graafisista kaupunkiarkkitehtuuria ja -tilaa käsittelevistä kuvis- taan Instagramissa. Toivon, että sinäkin haluat mukaan unohtumattomalle Bauhaus- matkalle! Lue lisää ja ilmoittaudu kilpailuun täällä (https://www.germany.travel/en/ms/bauhaustrip/bauhaustrip.html). n   #Bauhaustrip2019