prointerior 2/2019 - Page 47

toteutetaan jo jonkin verran.” Ahtosen mukaan ”portinvartijana” auringon- suojauksen yleistymisessä ovat erityisesti isojen kohteiden jäähdytyksen suunnittelusta vastaavat henkilöt. ”Jäähdytyksen suunnittelija miettii koko ajan eri keinoja saada kiin- teistön jäähdytyskuormaa alhaisemmalle tasolle, joten hän on tärkeässä roolissa, jos ajatellaan aurinkosuojauksen vakiintumista.” Ahtonen huomauttaa, että nykytrendi suosii isoja ikkunapintoja raken- nuksissa, jolloin pahimmassa tapauksessa talot muuttuvat melkoiseksi pätsiksi sisäpuolelta, ellei viilennykseen käytetä tähtitieteellisiä summia. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa vaikuttaa hölmöläisen hom- malta, jos neliöiden viilennyslasku kesältä on yhtä suuri kuin pakkastalven lämmityskulut. Sisälle vai ulos? Aurinkosuojaratkaisuja on niitäkin kahdenlaisia: rakennuksen sisäpuolisia ja ulkopuolisia. Näistä tutumpi on sisäpuolinen, eli ikkunan välissä oleva sälekaihdin, jolla voi vaikuttaa sisävalaistuksen laatuun ja häikäisynestoon. Lisäksi sälekaihdin muodostaa talvella kiinni olleessaan ylimääräisen lisä- eristeen ja estää osaltaan lämmön poistumista ikkunan kautta. Ulkopuoliset, rullautuvat ratkaisut taas toimivat eri lailla: ne varjostavat erittäin tehokkaasti – ja pysäyttävät lämpösäteilyn jo hyvissä ajoin raken- nuksen ulkopuolella. ”Tämän vuoksi ne säästävät energiaa ja viilentävät sisätiloja suojaus- ratkaisuista tehokkaimmin”, Ahtonen toteaa ja lisää, että ulkopuolelle sijoitettavasta suojasta näkee myös läpi. Kun ikkunan ulkopuolella sijaitsevaan auringonsuojaan lisätään vielä automaatio, saavutetaan parhaat säästöt. ”Automaattisilla aurinkosuojilla voidaan säästää energiaa jäähdytyksessä 89 %, valaistuksessa 39–89 % ja lämmityksessä 9  %”, listaa Ahtonen. Automatisoitu aurinkosuojausjärjestelmä toimii siten, että ener- gian kulutus optimoidaan hyödyntämällä aurinkolämpö talvella ja pitä- mällä lämpö ulkona kesällä. Automatiikka varmistaa, että aurinkosuojat ovat aina oikeassa asennossa – ja luonnonvalon tehokas hyödyntäminen vähentää osaltaan myös keinovalaistuksen tarvetta, sekä maksimoi ihmi- sen tervey­delle ja vireydelle tärkeän luonnonvalon saannin. Toimii pohjoisissakin oloissa Suomen oloissa osan vuodesta haasteena on lumi ja jää. ”Silloin aurin- kosuojaa ei varsinaisesti tarvita ja se rullautuu yläasentoon – ja laskeutuu taas, kun sitä tarvitaan”, Ahtonen kuvailee. Ahtonen kertoo, että simulointiohjelmilla voidaan laskea erilaisten aurinkosuojaratkaisujen vaikutuksia rakennuksen jäähdytykseen, lämmi- tykseen ja valaistukseen. ”Simulointiohjelmaa käyttämällä saadaan jo suunnitteluvaiheessa tär- keää tietoa aurinkosuojaratkaisun vaikutuksesta esimerkiksi koneellisen jäähdytyksen tarpeeseen”, hän tietää. Ahtonen toivookin, että aurinkosuojausta mietittäisiin jo mahdollisim- man varhain suunnitteluprosessissa. Näin on mahdollista mitoittaa järjes- telmä tarkasti tarpeen mukaan ja huomioida esimerkiksi rakenteiden kiin- nityspinnat. ”Auringonsuojausratkaisu pitää miettiä aina myös visuaaliselta kannalta ja huomioida esimerkiksi väri- ja tyylikysymykset.” Automaatiojärjestelmiä integroidaan kovaa vauhtia osaksi talotekniik- kaa, mutta myös stand alone -systeemejä myydään, etenkin pienempiin kohteisiin. ”Pienemmissä kohteissa voi olla käytössä esimerkiksi radiotek- niikalla toteutettu langaton järjestelmä.” Aurinkosuojajärjestelmä suunnitellaan –  estämään tilojen liiallinen lämpeneminen –  toimimaan yhdessä ikkunan kanssa –  turvaamaan riittävä luonnonvalon saanti –  hyödyntämään saatavissa oleva aurinkoenergia muuttuvissa luonnonolosuhteissa –  käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan Lähde: Artic Store / Artic-Kaihdin Oy Pioneeri on myös konkari Artic-kaihdin Oy:n historia juontaa vuoteen 1979, joten yrityksellä on pitkä kokemus toimialalta. Oma tuotanto on laajentunut pikkuhiljaa vuosien saatossa rullakaihtimista mm. sälekaihtimiin, markiiseihin ja screeneihin. Yritys palvelee kuluttaja- yritys- ja rakennusliikeasiakkaita valtakunnallisesti Artic Store -ketjun kautta. Artic Store on Suomen suurin aurinkosuojauksen ja kaihtimien erikoisliikeketju, jonka toimipisteet löytyvät jo 16 paikkakunnalta. ”Rakennusten energiasäästötavoitteet kovenevat jatkuvasti, ja toi- miva auringonsuojausratkaisu on tässä isossa roolissa”, Ahtonen toteaa ja muistuttaa, että kääntymällä ammattilaisen puoleen taataan kohteeseen saumattomasti integroituva ja hyvältä näyttävä kokonaisratkaisu. n 2  /  19  prointerior 47