prointerior 2/2019 - Page 46

ILMOITUS Screenkaihdin suojaa tehokkaasti lämmöltä ja häikäisyltä viemättä näköyhteyttä ulos. AURINGONSUOJARATKAISUISSA ON NYT VALINNANVARAA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Huolella suunniteltu aurinkosuojaus parantaa kohteen energiatehokkuutta – ja lisää käyttömukavuutta. KIINTEISTÖJEN AURINKOSUOJAUS kehittyy jatkuvasti. Suomi seuraa tässä trendissä muuta Eurooppaa hivenen jälkijunassa, mutta myös kotimaisia tuotteita ja osaajia on nyt tarjolla. Aurinkoon liittyvät haasteet toki tunnetaan suunnittelijapuolella. Aurin- kosäteilyn energiasta noin puolet siirtyy ikkunoiden kautta rakennuksiin – ja säteilyn törmättyä sisätilan pintoihin energia muuttuu lämmöksi, johtuu rakenteisiin ja lämmittää tilaa. Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia taas ei kykene poistumaan säteilyn muuttuneen aallonpituuden takia yhtä tehokkaasti kuin se tuli sisään. Lisäksi nykyaikaiset energia­tehokkaat ikkunat ja muut rakenteet edesauttavat lämmön sisällä pysymistä. ”Aurinkosuojat estävät tehokkaasti aurinkoenergian siirtymisen sisä- tiloihin”, toteaa toimitusjohtaja Jarno Ahtonen Artic-kaihdin Oy:stä. Artic- Kaihdin on Suomen johtavia aurinkosuojalaitteiden valmistajia, joka val- mistaa vuosittain yli 250  000 erilaista kaihdin- ja aurinkosuojatuotetta. ”Oikein toteutetulla nykyaikaisilla aurinkosuojausratkaisuilla voidaan säästää jäähdytys-, valaistus- ja lämmitys­energiaa sekä lisätä asumismu- kavuutta”, Ahtonen summaa. Aktiivi vai passiivi? Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä passiivisesti että aktiivisesti. Pas- siivisesti auringosta saatavaa valoa ja lämpöä hyödynnetään suoraan ilman erillisiä laitteita; aktiivisessa hyödyntämisessä auringonsäteily muunnetaan aurinkokeräimillä lämpöenergiaksi. Passiivisesti auringon lämpösäteilyä käytetään rakennuksen energian- kulutuksen pienentämiseen ilman aurinkokeräimiä, jolloin rakennus toimii suoraan lämpövarastona. Aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä on mm. tilojen lämmitys- tarpeen leikkaaminen ikkunoista saatavan suoran auringonsäteilyn avulla, tilojen lämmitystarpeen leikkaaminen rakennuksen aurinkoisen puolen jul- kisivuun liittyvän lasiseinäisen puskurivyöhykkeen avulla ja suoran aurin- gonsäteilyn hyödyntäminen ulkoilman esilämmitykseen ilmanvaihdossa (esimerkiksi korvausilmaikkuna). ”Aurinkoenergian passiiviseen hyödyntämiseen liittyy olennaisesti aurinkosuojaus, jolla torjutaan erityisesti kesäaikaan suoran auringonsätei- lyn epäedullisia vaikutuksia”, Ahtonen toteaa. Se, kuinka paljon rakennus voi hyödyntää aurinko­energiaa, vaihtelee rakennuksen sijoituksen, suuntauksen, muodon, ikkunoiden koon ja sijain- nin sekä käytettyjen rakennusmateriaalien mukaan. Tietoisuus nousussa Ahtosen mukaan eteläisemmässä Euroopassa – ja Pohjolassa esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa – erilaiset kehittyneet aurinkosuojaratkaisut ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Suomessa ei olla aivan yhtä hereillä, mutta vii- meisen viiden vuoden aikana tietoisuus on noussut huomattavasti. ”Etenkin suunnittelijat ovat nyt kiinnostuneita tuotteista ja niiden omi- naisuuksista ja esimerkiksi isoissa julkisissa kohteissa näitä ratkaisuja 46 prointerior   2  /  19