prointerior 2/2019 - Page 41

Kestäviä, tyylikkäitä ja yksilöllisiä seiniä ”Tiilirakentaminen on kovassa kasvussa Suomessa, varsinkin suurimmissa kaupungeissa”, sanoo Chips & Bricks Oy:n omistaja, yrittäjä Olli Pyykönen. ”Rakentamiseen halutaan pitkäikäisiä ja hyviksi havaittuja ratkai- suja. Siksi muun muassa paikalla muuraaminen on taas tullut käyt- töön työmailla.” Tiilijulkisivuja on uudiskohteissa paljon, niin julkisissa rakennuk- sissa kuin aluerakentamisessakin. ”Suosiotaan ovat lisänneet esimerkiksi sellaiset tanskalaiset tii- let, jotka näyttävät käsintehdyiltä. Tällaiset tiilet lyödään muotilla eri tavalla kuin vakiotiilet, jolloin tiilen pintaan jää rouheutta.” ”Lisäksi tiiliin käytetään erilaista savea, joten niihin saadaan myös monenlaisia maanläheisiä värejä. Ne sopivat hyvin yhteen monien muiden rakennusmateriaalien kanssa. Samalla julkisivuun saadaan ilmettä, struktuuria ja yksilöllisyyttä”, Pyykönen selittää. ”Markkinoilla on myös aidosti käsintehtyjä tiiliä, joilla taloon saa- daan ainutlaatuinen ulkomuoto. Silloin julkisivusta näkee, että talo on rakennettu laadukkaasti.” Pyykönen muistuttaa, että käsinlyöty tiili soveltuu hyvin myös sisätila-arkkitehtuuriin. ”Tällaisissa tiilissä on lämpimiä värejä, jotka ovat kauniita myös sisäpinnoissa.”  Innovatiivista muurausta ulkotiloihin ja sisustukseen Tiilirakentamisen käytännöissä on Pyykösen mukaan selkeitä maakohtaisia eroja. ”Suomessa on alettu käyttämään enemmän tiilipalkkeja. Teh- taalla valmiiksi tehdyillä tiilipalkeilla voidaan toteuttaa monenlaisia arkkitehtonisia erikoisratkaisuja, pitkiä ikkunan ylityksiä, ulos vetoja julkisivusta, detaljimuurausta ikkunanpieliin.” ”Yleisesti tanskalaiset tiilet ovat 54 mm:n korkuisia – siis mata- lampia kuin vakiotiilet – ja niissä käytetään 12 mm:n saumoja. Niinpä julkisivun ulkoasu poikkeaa tavallisesta tiiliseinäistä ja tekee siitä kevyemmän.” Toisaalta ulkomaiset tiilet voivat olla selkeästi tavanomaista pitempiä – jopa yli puolimetrisiä – ja samalla vielä matalampia, noin 40 mm:n korkuisia. Tällaisia tiiliä on käytetty Suomessakin jo useissa kohteissa. Pitkät tiilet ovat tavallista painavampia, niiden muuraaminen voi vaatia hiukan totuttelua. Mutta, isojen tiilien muuraaminen voi kuiten- kin edetä yhtä nopeasti kuin vakiotiilien. ”Tanskassa tiiltä käytetään rakentamisessa monimuotoisemmin ja sitä käytetään enemmissä määrin myös sokkeleissa ja muureissa. Lisäksi maatiilen käyttö on Tanskassa hyvin yleistä, koska se on pitkä­ikäisempi ja kestävämpi kuin perinteinen betonikivi. Maatiilellä saadaan väriä ja elävyyttä niin piha kuin katualueille, mikä tekee tiilirakennuksista kokonaisempia ja viihtyisämpiä. Maa- tiilestä on hyviä kokemuksia myös Suomessa useamman vuoden ajalta”, Pyykönen kertoo. n 2  /  19  prointerior 41