prointerior 2/2019 - Page 28

Tulevaisuuden trendeistä hän nostaa esiin “Smart Living” -ratkaisut, jotka löytä­ vät tiensä lopulta myös kylppäreihin. Kun eri laitteet oppivat ”pelaamaan yhteen”, avau­ tuu todellinen mahdollisuuksien kirjo. Myös Hansgrohe on kehittämässä omaa arkea rikastuttavaa ratkaisua, joka esiteltiin kon­ septina ISH-messuilla. "Uudella RainTunes- sovelluksella käyttäjä voi esimerkiksi muo­ kata suihkun valaistusta ja taustamusiikkia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi."   ”Tekemällä yhteistyötä eri partnerien ja verkostojen kanssa voimme luoda uusia älytuotteita, jotka tehostavat käyttäjäkoke­ musta huomattavasti.” Älykodit vasta pääsemässä vauhtiin Suomessa Erathin mukaan Smart Living -kategorian ykkösmaat tällä hetkellä ovat Kiina, Iso-Bri­ tannia ja USA. ”Suomessa digitalisaatio on jo syvään juurtunut rakennusalalla – esi­ merkkinä BIM-suunnittelu – joten voisi aja­ tella, että myös kodeissa ja loppukäyttäjien parissa on suurta potentiaalia älyratkaisuille”, hän arvelee. Kaikesta huolimatta: innovaatioiden tun­ keminen joka paikkaan tuskin kannattaa, ellei kokonaiskuva ja -vaikutus ole harkittu, hän muistuttaa. ”Innovaatioiden kautta me haluamme tehdä oman osamme ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tästä syystä työmme keski­ pisteessä on aina ihminen”, linjaa Erath. n 28 prointerior   2  /  19