prointerior 2/2019 - Page 26

Kylppäriluksus arkipäiväistyy Kylppärien materiaaleissa näkyy teknologia/innovaatiovetoisuus, mikä taas tuo lisää vapauksia suunnittelijoille. Kylppäritoimintojen kärjessä – myös Frankfurtissa – ovat suihkut ja wc-istuimet, arvioi Bacevicius. ”Koko suihkumaailma liikkuu nyt siihen suuntaan, että suihkukoke­ mus halutaan viedä kokonaan uudelle tasolle. WC-istuimissa taas näkyy trendi, jossa luksusmalleista tutut ominaisuudet – kuten yövalo – ovat siir­ tymässä myös tavallisiin malleihin.” Baceviciuksen mukaan kestävä kehitys näkyi Frankfurtissa esimer­ kiksi osana ’paluu luontoon’ -trendiä: luonnosta inspiraationsa hakeva design ei voi haaskata vettä tai muita resursseja. ”Mitään ekovallan­ kumousta ei messuilla kuitenkaan nähty”, hän toteaa. ”Osana kestävää kehitystä on tietenkin se, kuinka tuotteita kehitetään ja valmistetaan – ja millainen hiilijalanjälki koko prosessilla on, mukaan lukien kuljetus. Tässä suhteessa näen positiivista kehitystä – sekä valmis­ tajat että kuluttajat ovat varsin valveutuneita näissä asioissa. Esimerkiksi suomalaiset kuluttajat selvästi suosivat kylpyhuonetuotteita, jotka on val­ mistettu paikallisesti.” 26 prointerior   2  /  19 entistä pienempiin kylpyhuoneisiin – eikä tässä onnistuta ilman innovatiivi­ sia ratkaisuja”, hän uskoo. Bacevicius otaksuu, että kylpyhuone ei aina ole mikään prioriteetti suunnittelijalle, vaan se sujahtaa mukaan ennemminkin projektin häntänä. Tällöin saadaan aikaan kenties kelpo ”peruskylppäri”, mutta se lisäarvo ja WOW-fiilis – joka nykyisillä ratkaisuilla on hyvinkin ulottuvilla – jää saavut­ tamatta. Bacevicius toteaakin, että hän arvostaa suuresti suunnittelijoita, jotka osaavat onnistuneesti luovia monenlaisissa ristipaineissa ja silti tuottaa toimivia, esteettisiä kokonaisuuksia. ”Myös se, kuinka nopeasti suunnitte­ lijat omaksuvat uusia tuotteita ja ottavat niitä käyttöön eri projekteissa, on erittäin kunnioitettavaa. Kaikkien innovaatioiden tulisi palvella suunnitteli­ joiden tarpeita, koska vain silloin uudet konseptit myös hyväksytään pian”, hän linjaa.