prointerior 2/2019 - Page 21

Värit pääsevät valloilleen Wischmannin mukaan konkreettinen ilmaus kylpyhuoneiden lifestyle-trendistä on se, miten alan teollisuus on rohkaistunut käyttä- mään värejä kylpyhuonekalusteissa ja kylpyhuoneen rakenteissa. Teks- tiilit ovat perinteisesti olleet luontevia väriläiskiä, mutta nykyään väriä tuodaan myös entistä enemmän itse kylpyhuonekalusteisiin, kuten pesualtaisiin, hanoihin ja vedensekoittajiin, suihkulusteisiin ja jopa suih- kuseiniin. Pop up my Bathroom -näyttelytilaan olikin toteutettu tänä vuonna toistakymmentä erilaista kylpyhuonesisustusta, joiden kantava elementti olivat erilaiset värimaailmat. ”Valkoinen on ollut pitkään yksi dominoivimpia värejä kylpyhuo- neissa. Se on johtunut osittain rakennuttajien halusta pelata varman päälle ja noudattaa hyvin traditionaalisia tyylejä, joihin ei liity riskejä. Nykyajan modernissa kylpyhuonedesignissa löytyy paljon enemmän väri- ja materiaalivariaatioita, ja suunnittelijat, arkkitehdit ja tuotteita tar- joava kauppa haluavat entistä aktiivisemmin luoda asiakkailleen harmo- nisia kylpyhuonekokonaisuuksia”, analysoi Wischmann. Värien kirjo oli moninainen ISH:ssa. Erityisen suosittuja olivat huomiota hyvin kiinnittävät punaiset ja skandinaavisen raikkaat sini- set värit. Yksi trendikkäimpiä värejä tällä hetkellä näytti olevan vihreä ja kaikki sen variaatiot hennosta pastellinvihreästä tummaan eleganttiin vihreään. Wischmann uskoo, että vihreän värin suosio heijastaa omalla tavallaan myös kuluttajien entistä vahvempaa ympäristötietoisuutta. Myös harmaata näkyi paljon. Harmaan eri asteet toimivat Wisch- mannin mukaan hyvin tasapainottavina värielementteinä lähes minkä tahansa muun värin yhteydessä. Entisajan valkoisen sijasta harmaa on nyt myös se neutraali, aikaa kestävä sävy. Uusi trendikäs ilmiö on ”greige”, harmaan ja beigen sekoitus. Se tuo kylpyhuoneen värimaail- maan sekä luonnonläheisyyttä että suurkaupunkien loft-tunnelmaa ja sopii yhdistettäväksi yhtä hyvin vintage-tyyliin kuin minimalistiseen teolli- seen tunnelmaan. Terapeuttinen kylpyhuone ISH:n toinen kylpyhuoneisiin paneutunut erikoisnäyttely, The Therapeutic Bathroom 2030, tarkasteli saniteettitilojen mahdollisuuksia vastata ikään- tymisen ja hoivapalveluiden haasteisiin. Yhä suurempi osa vanhuksista asuu edelleen kotona ja tarvitsee siellä entistä enemmän hoivaa. Kylpyhuone on yksi keskeisiä tiloja, jonka hyvä toiminnallisuus vaikuttaa sekä asukkaan viihtyvyyteen että hoivapalvelui- den tarjoajan työskentelymukavuuteen. Saksalaisten saniteettialan, vanhustenhuollon ja sosiaalialan yhdistys- ten toteuttama tutkimus ja siihen liittyvä ISH:n näyttely pyrkivät luomaan standardeja sille, miten kylpyhuone voisi olla yhtä aikaa intiimi yksityi- nen tila ja puoliksi avoin hoivatila. Itsestäänselvyyksiä ovat esteetön pääsy kylpyhuoneeseen sekä tilan ja erilaisten tukien ja apuvälineiden tarve. Teknisempiä havaintoja olivat muun muassa tarve ilmanvaihto-, lämpö­ tilansäätö- ja valaistusratkaisujen optimointiin. Kenties mielenkiintoisin tutkimuksen esiin nostama tarve oli kuitenkin se, miten hoivapalvelujen käytössä olevasta kylpyhuoneesta voitaisiin samanaikaisesti tehdä myös viihtyisä, ei-kliiniseltä vaikuttava hyvinvointitila. Kenties värit voisivat siinä- kin osaltaan auttaa asiaa. n Seuraava ISH järjestetään 22.–26.3.2021. 2  /  19  prointerior 21