prointerior 2/2019 - Page 19

”Aukiolle haluttiin terminaalirakennuksille tyy- pillisiä teräs- ja lasirakenteita pehmentäviä puu- pintoja- ja elementtejä”, toteaa PES-Arkkitehtien Tuomas Silvennoinen. Suurin osa Aukion kalusteista on PES-Arkki- tehtien käsialaa. Kalusteet on suunniteltu erilai- sia käyttötarkoituksia ajatellen. Tapahtuma-aukion kolmesta lehden muotoisesta kalusteesta koos- tuva penkkiryhmä voidaan hajottaa pienempiin osiin ja osien toimiessa esimerkiksi esiintymislavana tai puhujakorokkeena.  Luontoaiheita, puuta ja suomalaisuutta näkyy myös turvatarkastuksessa. ”Alueelta löytyy viilu- seiniä, mihin on jyrsitty kuvia suomalaisista villi- eläimistä. Myös lapsilla on oma turvatarkastuslinja, josta löytyy puusta veistettyjä eläinhahmoja”, Sil- vennoinen selventää. Niin arkkitehtoonisesti kuin visuaalisesti vai- kuttava Aukio luo tyylikkäät puitteet elämykselli- sen matkustajakokemuksen luomiseen ja tila ottaa hienosti kaikki aistit huomioon tarjoamalla kiireisille matkustajille aikaa hengähtää ja rauhoittua. n 2  /  19  prointerior 19