prointerior 2/2019 - Page 18

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLE helmikuussa avau- tunut Non-Schengen terminaalin laajennus tarjoaa matkustajille niin huipputeknologiaa kuin rauhaa ja elämyksiä. Kaukolentoja palvele- van terminaalin laajennus käsittää neljä uudisosaa: eteläsiiven, län- sisiiven, Aukion ja rajatarkastuksen. Yhteensä 75 000 neliömet- rin kokoisen terminaalin laajennus on osa Finavia Oyj:n strategiaa ja osa Helsinki-Vantaan vuoteen 2021 ulottuvaa kehitysohjelmaa. Laa- jennuksella tähdätään vaihtoliikenteen kapasiteetin kasvattamiseen sekä lisäämään suomalaisuuden tunnettavuutta maailmalla. Julkiseen rakentamiseen ja lentokenttäsuunnitteluun erikoistunut PES-Arkkitehdit Oy vastasi Helsinki-Vantaan terminaalilaajennuk- sen arkkitehtisuunnittelusta. Helsinkiläinen arkkitehtitoimisto on suo- malaisen arkkitehtuuriviennin suunnannäyttäjä ja yritys onkin palkittu useissa eri kansainvälisissä kilpailuissa. PES-Arkkitehdit Oy:n osakas ja Non-Schengen terminaalin laa- jennushankkeen pääsuunnittelija Tuomas Silvennoinen kertoo Aukion toimivan keskipisteenä kaikille matkustajavirroille. ” Aukio on termi- naalilaajennuksen sydän. Matkustajille haluamme viestittää arkkiteh- tuurin, suomalaisen designin, materiaalien sekä tapahtuma-aukion installaation avulla, että Suomi on korkeanteknologian maa, jolla on poikkeuksellisen läheinen luontosuhde. Terminaali tarjoaa suoria ja epäsuoria viestejä Suomesta ja suomalaisuudesta, joko lyhyesti Suo- messa vieraileville tai kauttakulkumatkustajille.” Suomalainen metsäaukio Hankkeen alkuvaiheessa Finavian Oyj järjesti suunnittelukilpailun Non-Schengen-alueen laajennuksen tapahtuma-aukion käytöstä ja tarinasta. Kilpailun voitti suunnittelutoimistot Davidson Tarkela Oy ja Rune & Berg Design Oy konseptillaan nimeltään ”Metsäaukio”. Kilpailun voittanut konsepti kiteytyi sloganiin ”When A Piece of Wild Turns into Peace of Mind”. Metsäaukion lähtökohta oli, että jokainen matkustaja saisi kokea pienen palan Suomea ja mielenrauhaa suomalaisessa luonnossa. Vaikka Aukiolla tapahtuukin paljon niin se olisi kuitenkin rauhoittava paikka matkustajille – myös niille matkustajille, jotka näkevät Suomesta vain lentokentän. ”Meille suomalaisille rauha löytyy luonnosta ja metsästä. Suomen luonto on ollutkin koko projektin taustalla ja sen pohjalta olemme luoneet konseptin, joka ottaa kaikki aistit huomioon ja antaa hetken hengittää ja rauhoittua hektisessä ympäristössä”, kertoo Rune & Berg Oy:n osakas ja suunnittelija Jenni Herkama. Rune & Berg Design on vuonna 2011 perustettu helsinkiläi- nen merkityksellisten kokemusten suunnittelutoimisto, jonka teke- mien tilojen, konseptien, ilmeiden ja palveluiden sydämessä on nii- den käyttäjä. Tuulen huminaa ja puron solinaa Tapahtuma-aukion matkustajat pääsevät ihastelemaan ja rauhoittu- maan Suomen luonnon äärelle. Suurelta videonäytöltä matkustaja voi kokea monin aistein esimerkiksi Kolin maiseman tai Lapin maiseman Pallakselta. Kokonaisvaltaisen luontokokemuksen takaa 360-astei- nen, kaksi metriä korkea ja 75 metriä pitkä led-näyttö sekä ääni- maailma mikä kulkee kuvamaailman mukana. 18 prointerior   2  /  19 Suuresta koosta huolimatta led-näyttö kunnioittaa hienosti tilan arkkitehtoonista luonnetta. Screenille on kuvattu kaikki Suomen neljä vuodenaikaa ja tilassa on interaktiivinen ja reaktiivinen äänimaisema, joka seuraa näytöllä näkyvää kuvaa sekä tilassa liikkuvaa ihmistä. ”Kokonaiskokemuksen hallinta ja matkustajan kokemus oli tärkeitä seikkoja, kun pohdimme aluetta. Sama matkustaja saattaa olla eri het- kissä eri roolissa, kuten liikematkalla tai esimerkiksi perheen kanssa mat- kalla. Tärkeää oli tunnetilojen tunnistaminen”, Herkama selventää. Videonäytön lisäksi alueelta löytyvät interaktiiviset seinäprojisoin- nit, mitkä täydentävät matkustajien elämystä sekä lisäävät suomalaisuu- den tunnettavuutta. Matkustaja voi esimerkiksi kädellään piirtää seinälle revontulia. Luonnonvaloa ja luonnonmateriaaleja Kattolyhdyn kautta ja tilan yläosien pintojen heijastamana tapahtuma- aukiolle tulvii luonnonvaloa, mikä luo tilaan avaruuden tuntua ja valoi- suutta. Teräksen ja suurien lasipintojen lisäksi luonnonmateriaalit näky- vät vahvasti kaikkialla Aukion sisustuksessa. Tapahtuma-aukion lattiassa on ajaton ja kestävä tammiparketti sekä seinissä ja katossa on käytetty pääosin koivua. Korkean tilan seinät ja katto on teknistä koivuviilua mikä antaa mielikuvaa lentokonevanerista. Turvatarkastuksesta tapahtuma- aukiolle johtavat oviaukot on verhottu tyylikkäällä massiivisaarnella.