prointerior 2/2019 - Page 14

LAATTAPINTA VOI JÄLJITELLÄ ERI LUONNONMATERIAALEJA Laattapiste Oy:n projektipäällikkö Mervi Wallasvaara uskoo, että laatta­ rakentamisen tilanne Suomessa on tätä nykyä varsin hyvä. ”Juuri nyt rakennetaan paljon, joten laatta- ja kivimateriaaleilla on pal- jon kysyntää. Arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat saattavat suunnitella eri kohteisiin hyvinkin erityyppisiä laattaratkaisuja.” Esimerkiksi luonnonmukaisia materiaaleja jäljittelevät laatat ovat suo- sittuja toimistotaloissa ja julkisessa rakentamisessa. ”Laatoilla pystytään jäljittelemään vaikkapa marmoripintaa tai struktu- roitua kallio- ja kivipintaa. Toisaalta sisätiloihin voidaan suunnitella sellai- sia laattapintoja, joissa värejä ja muotoja käytetään rohkeammin”, Wallas- vaara arvioi. Marmoria jäljittelevät laatat ovat Wallasvaaran mukaan yksi suuntaus, joka tekee tuloaan Suomeen. ”Niin ikään erityisen suurikokoiset laatat lisäävät vahvasti suosiotaan koko ajan. Niitä näkee paljon nykyajan rakentamisessa.” ”Tällaiset isot laatat vaativat hyvän ja tasaisen asennuspohjan. Suu- rikokoisten laattojen käsittely ja asentaminen on muutenkin hieman eri- laista kuin tavallisten laattamateriaalien. Isot laatat kiinnostavat kuitenkin suunnittelijoita ja rakennuttajia, koska laattapinnoista tulee niiden avulla entistä selkeämpiä. Samalla saumoja tarvitaan vähemmän kuin pieniä laattoja käytettäessä”, toteaa Wallasvaara. Saumojen vähäisyys helpottaa laattapintojen puhtaanapitoa. ”Yleensä sauma on laatoituksen heikoin kohta. Siksi isot laatat ovat hyvä ratkaisu erityisesti julkisten tilojen rakentamisessa.” Yhä monipuolisempia laattoja ja värisävyjä Muualla Euroopassa suurikokoisia laattoja on käytetty jo paljon pitempään kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. ”Keski-Euroopassa on ylipäätään asennettu laattoja monipuolisemmin erilaisiin kohteisiin – muihinkin paikkoihin kuin märkätiloihin. Samaten laa- toissa suositaan ulkomailla rohkeampia värisävyjä. Suomessa laatat ovat ” Erityisen suurikokoiset laatat lisäävät vahvasti suosiotaan koko ajan. 14 prointerior   2  /  19 usein harmaasävyisiä, joskin värejä täälläkin käytetään kouluissa ja päivä- kodeissa sekä yllättäen myös sairaalatiloissa.” Wallasvaaran mukaan värillisiä laattoja on viime aikoina asennettu paljon esimerkiksi Hyvinkään ja Mikkelin sairaaloiden korjausrakentami- sessa. ”Värillisten laattojen käytössä on myös se etu, että niiden avulla voi- daan esimerkiksi saada samoissa tiloissa olevat laatat ja tekstiilimatot värisävyiltään yhteensopiviksi”, Wallasvaara perustelee. ”Laatoilla on pitkät perinteet rakennusmateriaalina – varsinkin kaup- pakeskuksissa, lentoasemilla ja muissa sellaisissa kohteissa, joissa mate- riaaleilta edellytetään erityistä lujuutta ja kulutuskestävyyttä. Jos laatan alle ei jää ilmaa, laatta kestää paljon painoa, joten sen päällä on turvallista ajaa vaikkapa trukilla.” Valmis laattapinta ei juuri vaadi huoltoa. ”Laattalattiaa ei tarvitse hioa, lakata tai korjata, toisin kuin monia muista materiaaleista valmistettuja lattioita”, korostaa Wallasvaara. ”Myös sisäilma- ja ympäristösyistä laattojen käyttö on perusteltua. Laatta on päästötön ja paloturvallinen tuote, ja tehtaat kiinnittävät nykyisin paljon huomiota ympäristöasioihin.” Viime aikoina näyttäviä laattalattioita on Wallasvaaran mukaan asen- nettu muun muassa Kemikaaliviraston uuteen rakennukseen Helsingin Telakkarannassa sekä Rambollin pääkonttoriin Espoossa. n