prointerior 2/2019 - Page 12

TOIMIVIA RATKAISUJA ERIKOISMATERIAALEILLA Monenlaisia laattamateriaaleja suunnittelevan ja valmistavan Cosentino Groupin pääsuunnittelija Valentin Tijeras García katsoo, että nykyisin arkkitehdit ehdottomasti suosivat laattoja ja muita kivimateriaaleja. ”Laatat ovat oikea vaihtoehto, kun tarvitaan kaunista, kestävää ja toi- mivaa rakennusmateriaalia.” ”Nyt suunnittelijat ovat innostuneet käyttämään kaikentyyppistä kiveä sekä erilaisia kiveltä näyttäviä materiaaleja. Tästä on nähtävissä esimerk- kejä kaikessa sisustusarkkitehtuurissa, samoin kuin muotisuunnittelussa”, hän arvioi. ”Kiveä on aina asennettu kohteisiin, joissa on tarvittu korkealuokkaisia sekä näyttäviä ja ympäristöstään erottuvia rakennusmateriaaleja. Nyt sitä käytetään materiaalina, joka edustaa tätä päivää ja tätä aikakautta.” Tijeras Garcian mukaan alan viimeisimpiin suuntauksiin kuuluvat val- koiset Calacattan tai Carraran marmorilaatat, kvartsi- ja onyksikivilaa- tat sekä eksoottisilta näyttävät graniittilaatat, joita tuodaan muun muassa Intiasta ja Brasiliasta. ”Tällaisia materiaaleja valitaan pääasiassa siksi, että ne ovat esteet- tisen näköisiä sekä kestäviä. Ne myös ikääntyvät arvokkaasti. Jos koh- teessa tarvitaan näiden lisäksi teknisiä erikoisominaisuuksia, paras vaihtoehto on käyttää varta vasten suunniteltuja Dekton- tai Silestone- materiaaleja.” Dekton on poikkeuksellisen kestävä laattamateriaali, joka esimerkiksi kestää hyvin auringon lämpövaikutuksia ja soveltuu sekä sisä- että ulko­ asennuksiin. Silestone puolestaan on pitkälle viimeistelty ja tyylillisesti arvokkaan näköinen kvartsilaatta, jolla voidaan saada uutta ilmettä esimerkiksi keit- tiön, aulan tai kylpyhuoneen lattiaan. Jos käytetään suurta laattakokoa, saumoja tulee mahdollisimman vähän ja laattojen kuviointi näkyy selvem- min. Ympäristöystävällisyyttä edistetään sertifikaateilla Myös läpikuultavat laattamateriaalit ovat tulossa yhä suositummiksi. ”Niitä on aiemmin käytetty erikoistilanteissa, mutta nyt ne ovat tulossa osaksi valtavirtaa”, Tijeras Garcia sanoo. Hänen mukaansa eri maiden välillä on paljonkin eroja laattojen käy- tössä ja suunnittelussa. 12 prointerior   2  /  19 ” Nyt suunnittelijat ovat innostuneet käyttämään kaikentyyppistä kiveä. ”Ilman muuta eroja on. Globalisaatio tosin on johtanut siihen, että kor- keimpien hintaluokkien laatat muistuttavat toisiaan melko paljon eri puo- lilla maailmaa, mutta perinteiset laattamallit ovat hyvinkin erilaisia eri markkina-alueilla.” ”Cosentino Groupin tuotekehitys ottaa tämän omassa laattasuunnitte- lussaan huomioon. Pidämme myös mielessä, millaisiin sovelluksiin uudet laattamallit on tarkoitettu asennettaviksi.” Tijeras Garcia huomauttaa, että laattateollisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös materiaalien ympäristöystävällisyyteen ja energia- tehokkuuteen. Materiaalivalinnoilla voi olla merkitystä myös kiinteistöjen käytönaikaisiin energiakustannuksiin. ”Esimerkiksi Cosentino on ottanut käyttöön laatusertifioinnin, joka osoittaa tuotteiden olevan kestävän kehityksen mukaisia. Sertifioin- nissa auditoidaan materiaalien louhinnan ja valmistusprosessien vaikutuk- sia ympäristöön, lähiyhteisöön ja työntekijöihin. Olisi toivottavaa, että yhä useammat muutkin yritykset lähtisivät kehittämään toimintojaan ympäris- tömyönteisimmiksi”, Tijeras Garcia suosittaa. ”Tuulettuvat julkisivuratkaisut ovat usein hyvä vaihtoehto rakennusten energiatehokkuuden kannalta. Luonnollinen tuulettuvuus vaikuttaa myön- teisesti rakennusten energiatalouteen.” Viime aikojen näyttävistä laatta-asennuskohteista Tijeras Garcia mainitsee esimerkkinä Tel Avivin Tozeret-rakennuksen Israelissa, Münchenin Kap West -talon Saksassa sekä Leonardo-tornin Etelä- Afrikan Sandtonissa. Viimeksi mainitusta on tulossa Afrikan korkein pilvenpiirtäjä. ”Nämä ovat sellaisia kohteita, joista olemme Cosentinossa ylpeitä. Kaikissa näissä on käytetty Dekton-laattamateriaaleja, joilla on saatu aikaan hyvin innovatiivista kivipintaa.” n