prointerior 2/2019 - Page 11

” Laatat helpottavat tilan puhtaanapitoa. LAATTARAKENTAMISEN SUOSIO on vakiintunut esimerkiksi jul- kitilojen rakennushankkeissa. ”Kivi- ja laattarakentamista käytetään paljon esimerkiksi hotellien auloissa ja märkätiloissa, missä rakenteilta vaaditaan kestävyyttä. Vaik- kapa hotellien auloissa sisätiloihin halutaan myös aiempaa paremman ja arvokkaamman näköistä ilmettä. Muita lattia- ja seinäpintoihin asennet- tavia materiaaleja käytetään kenties enemmän ylempien kerrosten käy- tävillä”, tamperelaisen BST-Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja ja arkkitehti Sergej von Bagh arvioi. Laattojen käyttö lisääntyy myös siksi, että rakentamisen elinkaarikus- tannukset ja kestävyys ovat tulleet tärkeiksi kysymyksiksi. ”Lisäksi laatat helpottavat tilan puhtaanapitoa”, von Bagh muistuttaa. Suuret laatat ovat kysyttyjä Viime aikoina esimerkiksi aiempaa suurikokoisemmat ja selkeälinjaisem- mat laatat ovat tehneet tuloaan suomalaiseen rakentamiseen. ”Vahvistuva suuntaus on, että muun muassa erilaisia luonnonkiveä jäl- jitteleviä laattoja käytetään yhä enemmän.” ”Toisaalta laatoilla voidaan saada aikaan myös vaikkapa puun näköistä pintaa. Kun sellaisia laattoja käytetään samassa tilassa kuin puuta, pysty- tään toteuttamaan ’yksimateriaalisia’ tiloja. Yhtenäinen ilme säilyy, mutta laattamateriaalit parantavat kestävyyttä ja paloturvallisuutta. Niitä voidaan asentaa lattioihin myös julkisten rakennusten poistumisteillä, toisin kuin puuta.” Esimerkiksi Tampereen Tullintorin peruskorjaushankkeessa on asen- nettu saunaosastolle puunväristä lankkulaattaa. Tällaiset luonnonmate- riaaleja jäljittelevät laatat ovat von Baghin mukaan tätä nykyä suosittuja Suomen lisäksi muissakin Pohjoismaissa. ”Venäjällä tyylit ovat erilaisia. Siellä pidetään enemmän marmori­ laatoista.” ”Keski-Euroopassa trendeissä on hieman maakohtaisia eroja. Italia on tyylillisesti melko lähellä Pohjoismaita. Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa suositaan ehkä hieman kirkkaampia värejä”, von Bagh selittää. ”Vähitellen sisätiloihinkin on tulossa rohkeampia värisävyjä harmaan ja mustan tilalle. Aiempaa yksilölliset ratkaisut korostuvat.” Rakentamisessa käytetään yhä laadukkaampia ja kestävämpiä laatta- materiaaleja, jotka toisaalta ovat hankintahinnaltaan kalliimpia. ”Sellaiset laatat tulevat pitkällä aikavälillä edullisemmiksi. Markkinoilla olevissa materiaaleissa on paljon laatueroja, ja hinta vaikuttaa laatuun”, von Bagh tähdentää. n 2  /  19  prointerior 11