prointerior 2/2018 - Page 60

”Sisustukseen myös kehiteltiin Tulikiven kanssa uusi innovatiivinen efektivalaistustuote: LED-kuidun kautta johdetaan valoa, joka tulee allas- osastolle kivien läpi”, Puro selostaa. ”Koko kylpyläympäristö pyrittiin tekemään asiakkaiden kannalta sel- keäksi, helpoksi ja turvalliseksi.” Kylpylän sisällä on viisi allasta – muun muassa kylmä- ja kuumavesi- allas – sekä ulkona vielä kaksi allasta, jotka on tarkoitettu myös talvikäyt- töön. ”Saunatiloihin rakennettiin kolme erilaista saunaa: höyrysauna, karjalainen sauna ja Sampo-sauna.” Kaikki saunatilat on suunniteltu tummasävyisiksi, mutta niissä on pal- jon erikoisia yksityiskohtia. Karjalaisessa saunassa on kuparista taottu katto. Höyrysaunaan taas saadaan lisää höyryä isosta höyryruukusta, kun saunoja vetää liinasta. Ruukku valmistettiin piirustusten mukaan Liettu- assa. Saunat ovat yhteissaunoja ja niissä kylvetään uimapuvut päällä. Sauna­osastolla on myös niin sanottuja elämyssuihkuja, joissa käytetään tavallisesta poikkeavia värejä ja valaistusratkaisuja. Energiaa säästetään ja vesiä kierrätetään Kylpylähotellin uudistusten suunnittelussa on niin ikään korostettu ekologisia näkökulmia. Esimerkiksi kylpylän harmaavedet puhdistetaan ja ne hyödynnetään wc-tilojen huuhteluvesinä. Löylyosaston ja rakennuksen muidenkin osien hukkalämpö kerätään talteen. Energiankulutusta voitiin pienentää merkit- tävästi myös siten, että vanhanmallisia talotekniikan laitteistoja korvattiin uudemmilla ja energiatehokkaammilla. ”Myös ikkunoiden sijoittelussa ilmansuuntien mukaan on pyritty energiansäästöön”, Puro huomauttaa. Peruskorjauksen yhteydessä kylpylän lähiympäristöä on maisemoitu muun muassa uusimalla laitureita ja parantamalla hiekkarantoja. ”Tässä hankkeessa oli tekemisen hauskuutta ja vaivattomuutta. Toki korjaustyössä tuli vastaan joitakin haasteitakin, mutta ne pystyttiin rat- kaisemaan paikallisella isolla osaamisella ja kädentaidolla”, Puro kehuu hankkeeseen osallistuneita. Peruskorjaushankkeen pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy Joensuun Liperistä. Keskeisiä sisustus- ja kalustetoimittajia olivat Restamaster Oy, Projektisisustus WM Oy, Restatop Oy ja Mestarilaatoitus Oy. Vihersisustuksesta vastasi Ikebana Oy. ”Yhteistyö sujui hyvin myös tilaajan PKO:n edustajien kanssa. Hyvässä yhteishengessä voitiin toteuttaa rohkeita uusia ajatuksia”, Puro kiittelee. ”Uudelleen avatun kylpylän käyttöasteet ovatkin olleet korkeita. Nyt rakennus kestää käytössä useita vuosikymmeniä eteenpäin.” Kylpylän altaissa paljon korjattavaa Rakennuttaja- ja liikepaikkapäällikkö Osmo Nevalainen PKO:lta kertoo, että ennen korjaustöitä Bomban kylpylähotellissa etenkin altaiden betoni- rakenteet olivat todella heikossa kunnossa. ”Päädyimme laajaan peruskorjaukseen, koska allasrakenteet joudut- tiin joka tapauksessa suurelta osin purkamaan kokonaan. Allasosaston 60 prointerior   2  /  18 ” Saunatiloihin rakennettiin kolme erilaista saunaa.