prointerior 2/2018 - Page 44

Puuta ja vaaleaa kiveä yhdistävä sisustus kuvastaa luonnollisuutta ja skandinaavisuutta. Talon keskellä oleva Atrium-sisäpiha on tiloja yhdistävä sydän. Raken- nuksen korkuinen valopiha tuo avaruutta ja päästää luonnonvaloa niin aulaan kuin toimistotiloihin ympäri vuoden. Sisäpihasta löytyy myös mai- semahissit ja lounasravintola, joka toimii niin Kasarminkatu 21:sen työn- tekijöiden kuin ohikulkijoidenkin kohtaamispaikkana. Kun ikkunat ovat isot ja tehokkaat niin miksi tyytyä vähempään keino- valossakaan. ”Rakennuksen yleisistä tiloista, kuten Atriumista löytyy uniik- keja valaisinratkaisuja sekä työhuoneiden keinovaloja testattiin etukäteen mallihuoneessa, jonka jälkeen tietoa käytettiin hyväksi toimitilojen suun- nittelussa ja rakentamisessa”, Antti-Matti Siikala kertoo. Toimitilojen muunneltavuuteen ja joustavuuteen on kiinteistössä kiin- nitetty erityisen paljon huomiota. Tiloja voidaan jakaa ja muunnella hyvin vapaasti sekä huolellisen pohjasuunnittelun ansiosta väliseinien ja sisä- tilaelemettien sijoittelut tuovat tiloihin joustavuutta toteuttaa erilaisia toi- mitiloja vuokralaisen tarpeen mukaan. Tilat voivat myös olla täysin avokäytössä, vaikka koko kerroksen laajuudelta. Tilat poikkeavat moni- muotoisuudellaan ja tehokkuudeltaan valtaosasta Helsingin keskustan toimisto- ja liiketiloista. Viihtyvyyden takaamiseksi tiloihin on lisätty mahdollisimman pal- jon akustoivia pintoja, kuten hyvin laadukas tekniikkakatto, joka jäähdyt- tää ja toimii samalla akustoivana elemettinä, Atriumin alakatot on mikro rei`itettyjä ja yleisissä tiloissa on rimakatto. Myös Kasarmikatu 21:sen kellari- ja sosiaalitiloissa käytetään samoja materiaaleja kuin yleisissä tiloissa. Pimeät, ahtaat ja sokkeloiset käytävät 44 prointerior   2  /  18