prointerior 2/2018 - Page 39

HUIPPUMODERNI TEHDAS STARTTAA Seed (design Simo Serpola) Isku Patient Cabinet (design Sid Kumpurinne) Pick (design Laura Väre) Eino Vikström perusti Iskun vuonna 1928 Lahteen. Tuolloin Suomessa oli noin 173 vakiintunutta huonekalualan yritystä ja Lahti tunnettiin ”puuseppien kaupunkina”. 90 vuotta myöhemmin Iskun koko tuotanto on keskitetty yhdelle teh- taalle samaan kaupunkiin. Modernisaation myötä tehtaan sisällä kaikki uudistuu pois lukien pintakäsittely, joka on jo modernisoitu aiemmin käyt- tämään liuotinvapaita pintakäsittelyaineita. Tuotanto on asiakasohjattua ja optimisarjakoko laskee 300 yksiköstä yhteen kappaleeseen. Komponentit liikkuvat tehtaalla linjoja pitkin, eivätkä enää rikkoudu tai unohdu väärään paikkaan. Entisen sadan trukin sijasta tarvitaan enää muutama trukki siirtelemään tavaroita paikasta toiseen. Tuotannossa Grada-linjasto edustaa maailman moderneinta tuotanto- teknologiaa. Lämpömuovattavan puulevyn yhdistäminen robottiteknolo­giaan ja konelinjaan nopeuttaa kalusteiden valmistusta 60 prosentilla ja aseteaika pienenee 90 minuutista 9 minuuttiin perinteiseen tapaan nähden. Uudistuvan Iskun asiakassegmentit ovat Working, Learning, Health, Living, Concepts ja Services. Kovilla investoinneilla tehtaalle haetaan liike­ vaihdon kaksinkertaistamista. Lähivuosina Isku tulee lisäämään panos- tustaan uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen, kotimaisiin materiaali-innovaatioihin, muotoiluun ja kumppanuuksiin. Koko Suomen kattavan Isku-myymäläketjun lisäksi kansainvälistyvä Isku toimii tällä hetkellä Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä, Kazakstanissa sekä Lähi-Idässä. Isku noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja toimii aktiivisesti eko- logisen tuotannon kehittäjänä: Isku sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä alalla, ja tänä päivänä koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehi- tyksen periaatteiden mukaan tuotettua. Iskun perustajan Eino Vikströmin (1901–1966) motto kestää varmasti toisetkin 90 vuotta: ”Sen, minkä teet, kannattaa tehdä hyvin”.   n POZZO SCALE 850 mm Luonnonvalosta inspiraationsa saanut Pozzo on täydentynyt uusilla, laajapintaisilla Pozzo Scale -valaisimilla. Sirorakenteiset valaisimet on saatavana ripustettavina ja kattopintaan asennettavina malleina. www.fagerhult.fi