prointerior 2/2018 - Page 26

” Tilojen merkitys yrityksen strategian ja liiketoiminnan prosessien tukijana ja mahdollistajana ymmärretään nyt yrityksissä. Showroom tarjoaa elämyksiä, havainnollistaa energialiiketoimintaa ja osallistaa tutkimaan energiamuotoja. Uudet tilat kertovat yrityksen sitoutumisesta toimintaympäristön muu- tokseen ja halusta tehdä asioita tuoreella tavalla, eri tavoin kuin ennen. ”Tilat osaltaan kertovat siitä, että Fortumin ambitiotaso on hyvin kor- kealla”, Räty sanoo. Työympäristökehityksellä vastataan odotuksiin Ammattimainen projektinjohto ja hyvä yhteistyö ovat olleet avainteki- jöitä projektissa. Allianssihankkeen onnistumisen edellytys erittäin tiiviissä aikataulussa oli Big Room, jossa urakoitsijat, suunnittelija ja tilaajan edus- taja kokoontuivat saman pöydän ääreen. Fortumin akustiikkapaneelit toteutettiin Mood Acoustic elementteinä, joissa on vaihdettavissa oleva tekstiilinen kuvapinta. Toimittaja Mood Works Oy Ltd. 26 prointerior   2  /  18 Kohinan toimitusjohtaja Susanna Kallio muistuttaa, että työympäristöhankkeessa onnistuminen edellyttää myös henkilöstön osallistumista muutokseen. ”Työntekijät on otettu alusta saakka mukaan suunnitteluun ja hankkeen etenemisestä on tiedotettu aktiivisesti. Vaikka aikataulu on ollut äärimmäisen tiukka, palautteeseen ja toiveisiin on vastattu, ja projektia on pidetty esillä monissa viestintäkanavissa.” Työympäristökehityksen näkökulmasta reilussa puolessa vuodessa läpiviedyssä projektissa on luotu toimivat puitteet uusille työn tekemisen tavoille. Tilankäytön mittausten, työtapakyselyjen, kartoitusten sekä