prointerior 2/2018 - Page 21

”Tavoitteena on toteuttaa arkkitehtonisesti kiinnostava graafi- sen aurinkopaneelijulkisivun pilottikohde osana Sino-Finnish -keskusta Nanjingiin Kiinaan”, kertoo PES-Arkkitehtien toimitusjohtaja Jarkko Salminen­. ”Tuotteelta odotetaan tulevaisuudessa toimivuutta myös hinta-hyö- tysuhteensa puolesta, ja sen vapaasti muokattavat graafiset ominaisuu- det antavat aurinkopaneelijulkisivulle suuren kansainvälisen potentiaalin”, uskoo professori, arkkitehti Pekka Salminen PES-Arkkitehdeiltä. VTT:n koordinoimassa LIWE façades -hankkeessa demonstroidaan julkisivukonseptin toimivuus. Lisäksi hankkeessa kehitetään älykästä aurinkosuojaa Artic Kaihdin Oy:n kanssa. ”Energiatehokkuusvaatimusten vuoksi aurinkosuojaaminen on olen- nainen osa tulevaisuuden rakentamista ja kun tähän vielä yhdistetään mahdollisuus kerätä energiaa auringonvalosta, ollaan hyvinkin pitkällä energiatehokkaan rakentamisen kannalta katsottuna”, sanoo toimitusjoh- taja Jarno Ahtonen Artic Kaihdin Oy:stä. Hankkeessa tutkitaan lisäksi Optitune Oy:n kanssa pinnoite­materiaaleja aurinkopaneelien käytettävyyden parantamiseksi sekä maksimaalisen toiminnallisuuden saavuttamiseksi niin joustavissa kuin lasien väliin laminoiduissa rakenteissa. ”Optinen suorituskyky, pinnankulutuksenkesto ja puhdistettavuus ovat olennaiset tekijät, joilla varmistetaan aurinkopaneelien pitkänaika­välin teho- kas suorituskyky”, sanoo tekninen johtaja Ari Kärkkäinen Optitune Oy:stä. LIWE façades -hankkeessa selvitetään ja ideoidaan myös uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja kaupallistamisreittejä. ”Näille uudentyyppisille painettaville, kuvioiduille aurinkopaneeleille kehitetään uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, ja niiden arvoketju voi olla hyvin erilainen kuin perinteisillä aurinkopaneeleilla, mikä mahdollistaa uusien toimijoiden mukaantulon”, rohkaisee erikoistutkija Marja Välimäki VTT:ltä. n Lähde: Teknologian tutkimuskeskus VTT ” Visuaalisesti näyttävät, kaikki rakennusten julkisivupinnat voivat tulevaisuudessa olla energiaa tuottavia aurinkopaneeleja. 2  /  18  prointerior 21