prointerior 2/2018 - Page 20

AURINKOPANEELEILLA VISUAALISTA NÄYTTÄVYYTTÄ RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA OMAVARAISUUTTA ENERGIANTUOTANTOON KUVAT: PES-ARKKITEHDIT VTT ja Metropolia Ammattikorkeakoulu tutkivat yhdessä yritysten kanssa kuvioitujen aurinkopaneelien hyödynnettävyyttä osana rakennusten julkisivujen arkkitehtuuria ja kehittävät kiertotalouteen perustuvia kaupallistamisreittejä. VTT ON KEHITTÄNYT orgaanisten aurinkopaneelien tuotantoon soveltuvan valmistusmenetelmän, jossa aurinkopaneelit voidaan räätälöidä painotekniikoiden avulla vastaamaan rakennusten arkkitehtonisia vaati- muksia. Energiantuotannon lisäksi aurinkopaneeleilla voidaan toteuttaa ulkotilojen julkisivuihin uniikki, visuaalinen ilme. Aurinkopaneelien jousta- vuus ja ohuus mahdollistavat niiden integroinnin suoraan julkisivujen lasei- hin tai kaareviin pintoihin. Älykkäinä sisustuspintoina aurinkopaneeleilla on mahdollista kerätä energiaa myös sisätilan valaistuksesta esimerkiksi älykkäissä ympäristöissä osana esineiden internetiä (Internet of Things). ”Visuaalisesti näyttävät, kaikki rakennusten julkisivupinnat voivat tule- vaisuudessa olla energiaa tuottavia aurinkopaneeleja. Aurinkopaneeli- rakenteilla voidaan toteuttaa monivärisiä designeja, jopa graafisia kuvia. Tämä mahdollistaa aurinkokennoteknologian hyödyntämisen laaja-alai- sesti luonnollisena osana rakennusten rakenteita ja avaa merkittäviä lii- ketoimintamahdollisuuksia”, uskoo LIWE façades -hankkeen koordinoin- nista vastaava erikoistutkija Pälvi Apilo VTT:ltä. LIWE façades -hanke on yksi Business Finlandin rahoittaman Challenge Finland -ohjelman voittajaprojekteista. PES-Arkkitehdit tuovat älykkäässä ja innovatiivisessa julkisivukon- septissa jääkidettä ja kiinalaista kalligrafiaa symboloivia aurinkopaneeleja osaksi lasijulkisivuja. Konsepti voitti kiinalaisen suomalaista teknologiaa ja osaamista esittelevän suuren keskuksen (Sino-Finnish) suunnittelukil- pailun ja sai myös Architectural Review MIPIM Future Project- palkinnon ”Special Award for Innovation”. 20 prointerior   2  /  18