prointerior 2/2018 - Page 13

teollisuuden, insinööri- ja arkkitehtitoimistojen ja kiinteistöalan edustajia, sähkösuunnittelijoita, sisus- tajia, opiskelijoita, viranomaisia ja monia muita ener- giatehokkaasta rakentamisesta, sähkösuunnittelun ja -asennuksen uutuuksista ja valaistuksen uusista mahdollisuuksista kiinnostuneita ammattilaisia. Myös messujen kansainvälisyys kasvoi. Ulko- maalaisten näytteilleasettajien osuus nousi 70 pro- senttiin viime kerran 67 prosentista. Messuvieraista jo yli puolet (52 %) tuli Saksan ulkopuolelta. ”Light + Building osoitti kaikilla tavoin, että nou- sukausi alalla on meneillään. Sekä näytteilleasetta- jat että vierailijat olivat tyytyväisiä ja messuhalleissa vallitsi positiivinen eteenpäin menemisen tunnelma”, kuvailee Messe Frankfurtin CEO Wolfgang Marzin. Suomalaisille rakentamisen ja valaistuk- sen parissa työskenteleville ammattilaisille Light + Building on yksi tärkeimmistä ammattitapahtumista. Suomalaisten vierailijoiden määrä on kasvanut tasai- seen tahtiin kerta kerralta. Tänä vuonna Light + Buildingissä kävi 1 780 suomalaista, eli 19 % enemmän kuin edellisellä kerralla. Suomalainen valaistusdesign oli hyvin edustet- tuna Innoluxin, Saas Instrumentsin, Secto Designin, Showroom Finlandin ja Tunto ­Designin näyttävillä osastoilla. Teknisen valaistuksen ja valaistukseen liittyvän teknologian ratkaisujaan esittelivät Airam, Casambi Technologies, Ledil, Lival, Teknoware, Unipro, Valopaa ja Valtavalo. Automaation ja komponenttien puolella suoma- laisväriä messuille toivat BEMI Smart Home, EID Tech, Houmio, M.A.I-Products, Meka Pro, The Qt Company, SSL Resource, Tosibox ja Wirepas. Estetiikan, hyvinvoinnin ja teknologian harmoniaa Valaistus on Frankfurtin Light + Building -messu- jen suurin tuotealue, jolle oli tämän vuoden messuilla omistettu yhteensä 17 hallikerrosta. Valaistuksen tuoteryhmiin kuuluvat sekä sisustusvalaistus että ulko- ja tekninen valaistus, valonlähteet ja valaistus- ratkaisuihin liittyvä teknologia ja komponentit. Valaistusratkaisujen näkökulma oli Light + Buildingissä vahvasti ihmisissä ja heidän tarpeis- saan. Keskeinen teema oli ihmiskeskeinen valaistus (Human Centric Lighting, HCL). Käytännössä se tarkoittaa vaikutuksia, joita valaistuksen avulla voi- daan saada esimerkiksi ihmisten terveyteen, suori- tuskykyyn ja yleiseen hyvinvointiin. Samalla Light + Buildingissä keskityttiin vahvasti digitalisaation tuo- miin mahdollisuuksiin valaisinmuotoilussa ja valais- tuksen ohjauksessa. Digitalisaation ja led-valojen yleistymisen myötä valaistusdesignissa on tapahtunut keskittymistä var- sinaisten valaisinten sijasta entistä enemmän itse valon ominaisuuksiin. Siinä missä designin johto- ajatus aiemmin on ollut näyttävien veistoksellisten valaisinten tuominen sisustuselementeiksi kotiin tai julkisiin tiloihin, nyt kiinnitetään entistä enemmän huomiota niihin vaikutuksiin, joita saadaan aikaan itse valon ominaisuuksilla. Valon värilämpötilaa, intensiteettiä ja suuntaa säätelemällä voidaan vai- kuttaa ihmisten sisäiseen vuorokausirytmiin ja hyvin- vointiin samalla tavalla kuin luonnonvalokin tekee. Samalla itse valon ominaisuuksia voidaan hyödyntää sisustuselementtinä mitä moninaisimmilla tavoilla. Messuosastojen ohella valon ominaisuuksiin pääsi tutustumaan sekä useissa erikoisnäyttelyissä, 2  /  18  prointerior 13