prointerior 2/2018 - Page 10

KALASATAMAN KIINTEISTÖAUTOMAATIO MAAILMAN PARAS TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / SAMI LAMMINEN Helsingin Kalasataman älykäs kaupunginosa nappasi kansainvälisessä KNX Award -kilpailussa oman sarjansa ensimmäisen palkinnon. Kilpailussa oli mukana lähes 10  000 projektia kahdeksassa eri sarjassa ja vain neljäkymmentä projektia pääsi finaaliin. Voittaja julistettiin Frankfurtin Light and Building -messujen yhteydessä KNX Top Event -tapahtumassa. PALKINNON VASTAANOTTI ohjelmajohtaja Veera Mustonen Forum Viriumista, jonka mukaan kokonaisen uuden kaupunginosan laajuinen standardin käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja levittää erilai- sia energia- ja kiinteistöautomaatioratkaisuja. ”Toivoisimme myös yritysten hyödyntävän Kalasataman KNX-väylää kekseliäästi erilaisiin asumisen- ja älyenergiapalveluihin”, toteaa Musto- 10 prointerior   2  /  18 nen ja lisää, että älykaupunkien suhteen avoimet standardit ovat tulevai- suutta. Yhtä lailla kaksisuuntainen tiedonsiirto on ”must”.  Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki kat- soo, että palkinto on hieno tunnustus Helsingin kaupungille älykaupunki- kehityksen saralla. Samalla se myös osoittaa, kuinka tärkeä rooli kaupun- geilla on uusien markkinoiden mahdollistajana.