prointerior 2/2017 - Page 72

Laminaatti 2.0 on täällä, samoin vinyyli Unilin Finland Oy on lattialaminaattien, -vinyylien ja -parkettien sekä niihin liittyvien tarvikkeiden maahantuoja ja valmistaja. Yrityksen pääkohteena ovat asunnot, mutta se toimittaa Pergo-tuotemerkin alla laminaattia ja vinyyliä myös julkisiin tiloihin, kuten liiketiloihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Unilin Finlandin maajohtaja Arto Mustosen mukaan laminaattilat­ tia on menekiltään parkettiin ja vinyyliin verrattuna suosituin lattiapäällyste, kun taas vinyyliä menee näistä vähiten. Vinyyli on uusi tuote lattiapäällysteenä, joten se hakee vielä paik­ kaansa. Mustonen huomauttaa, että sen suosio on kasvamassa voimak­ kaasti sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Myös laminaattilattia on kehittynyt. Mustosen mukaan painotekniikka ja pinnan käsittely on parantunut huomattavan paljon viimeisen hieman yli 10 vuoden aikana. ”Laminaatit ovat paljon paremman näköisiä nyt kuin 15 vuotta sitten”, hän toteaa. Laminaatti taipuu moneen Oy Lore Ab on pintamateriaaleja rakennus- ja puusepänteollisuuden tar­ peisiin maahan tuova yritys, joka toimii myös telakkateollisuuden parissa. ”Toimitamme laminaattia pääsääntöisesti kalusteiden pinnoituksiin, ovipintoihin, jakoseiniin, tasoihin ja seinäpintoihin”, yrityksen myynnin ja markkinoinnin asiantuntija Mika Laine kertoo. ” Laminaatti on monikäyttöinen tuote, jota voi käyttää kalustepinnoitukseen ” Puukuvioista lattialaminaattia tai sellaisenaan massiivilaminaattina erilaisille tasoille. on entistä vaikeampaa erottaa oikeasta puusta. Mustonen lainaa tietotekniikasta tuttua termiä toteamalla, että monet uudet laminaatit ovat kuin laminaatti 2.0 eli huomattavasti edeltäjiään kehittyneempiä malleja. Puukuvioista lattialaminaattia on entistä vaikeampaa erottaa oikeasta puusta. ”Nykyisillä painotekniikoilla sitä pitää melkein koskettaa, että huomaa eron. Kyllähän puun pinta on aina hieman lämpöisempi. Laminaatti on kovempi, mutta se kestää paremmin”, Arto Mustonen vertaa. Kun vaihtoehtoina ovat laminaatti- ja vinyylilattia, hän kehottaa suun­ nittelijoita huomioimaan kuinka paljon tilassa ollaan tekemisissä kosteu­ den kanssa. Vinyyli on täysin synteettinen tuote, joten se kestää koste­ utta laminaattia paremmin. Toisaalta laminaatti on pinnaltaan erittäin kestävä. ”Samalla laminaatista kuulee kritiikkiä, että se kopisee. Vinyyli on joustavampi ja pehmeämpi, jolloin huoneääni on monesti miellyttävämpi.” Mustosen kokemuksen mukaan suunnittelijat osaavat käyttää molem­ pia materiaaleja lattioiden päällystämiseen pääsääntöisesti oikein. Vinyy­ lilattia uutena tulokkaana ei ole monelle asiantuntijalle vielä kovin tuttu, ja hänen mielestään se rinnastetaan turhaan vanhanaikaiseen muovimat­ toon. ”Se on ihan muuta kuin perinteinen muovimatto”, hän huomauttaa. 72 prointerior   2  /  17 Yritys edustaa Suomessa italialaista Abet Laminati -korkeapainelami­ naattia. ”Abet Laminati on jo 1950-luvulta lähtien toiminut alan suunnannäyt­ täjänä korkeapainelaminaatin koristeellisten ominaisuuksien osalta”, Laine kehuu. Laminaatin runkorakenne muodostuu fenolihartsilla kyllästetyistä papereista, jotka puristetaan yhteen kovalla paineella korkeassa lämpöti­ lassa. Pinnassa on yksi tai useampi melamiinihartsilla kyllästetty koriste­ paperi. Lisäksi pintaan laitetaan tapauskohtaisesti päällyskalvo, joka tar­ vittaessa suojaa tai antaa lisäefektiä, kuten kimallusta. ”Lopputuloksena on kestävä ja hygieeninen pintamateriaali.” Lore toimittaa laminaattia monenlaisten julkitilakohteiden kalustetar­ peisiin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, hotelleihin ja ravinto­ loihin. Laineen mielestä laminaatti on monikäyttöinen tuote, jota voi käyt­ tää kalustepinnoitukseen tai sellaisenaan massiivilaminaattina erilaisille tasoille. ”Sisä- ja ulkokäyttö, digitaaliprinttaus esimerkiksi omavalintaisella kuvalla tai palosuojattu F1 -laatu kohteen sitä vaatiessa mahdollistavat laminaatin käytön lähes kaikenlaisissa kohteissa.” Yritys tekee läheistä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa. Mika Lai­ neen mielestä suunnittelutoimistojen ammattilaiset ovat tietoisia materiaa­ lin monipuolisuudesta. ”Laminaatin kestävyys, helppohoitoisuus, laaja värivalikoima, pin­ tastruktuurit ja useat paksuusvaihtoehdot eri käyttötarkoituksia varten ovat muutamia ominaisuuksia, jotka tiedetään ja joita arvostetaan.” n