prointerior 2/2017 - Page 59

Suunnittelu saumattomaksi Novosan Oy:n markkinointi- ja kehitysjohtaja Tommi Virkki tähdentää, että saniteettitilat pitäisi ymmärtää nähdä eräänlaisena yrityksen käynti- korttina. ”Esimerkiksi ravintolan wc-tilojen suunnittelu on tärkeä kysymys. Silti ravintolan suunnittelu päättyy usein saniteettitilojen oven ulkopuolelle”, Virkki ihmettelee. Nykyisin hygienian merkitys wc-tiloissa ymmärretään, mutta käy- tännön toteutuksissa on hänen mukaansa usein puutteita. Ratkaisuja monesti karsitaan toteutusvaiheessa. ”Esimerkiksi kosketushygieniaan voidaan vaikuttaa pintamateriaalien ja kalusteiden valinnoilla.” ”Muutenkin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon loppukäyttäjä, sii- vooja sekä huoltohenkilökunta. Yleiskuvalla on paljon merkitystä, ja pienet osat muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden.” Esimerkiksi saumattomat pinnat ovat siivouksen näkökulmasta hyvä ratkaisu. ”Kaikki tämä heijastuu asiakaskokemukseen ja loppujen lopuksi yri- tyksen kassaan.” Tehokkaita ja ekologisia ratkaisuja Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat myös tärkeitä näkökohtia. ”Mekin suosimme materiaaleja, joiden ympäristövaikutukset tiede- tään ja voidaan minimoida. Esimerkiksi edustamamme polykarbonaattiset pisuaarit ovat uudelleen kierrätettäviä ja niiden koko tuotanto- ja logistiik- kaketju on hiilidioksidineutraali”, Virkki sanoo. ”Ero keraamisiin laitteisiin on merkittävä etenkin käyttöikänsä päähän tulleissa laitteissa, sillä keramiikkaa ei voi kierrättää.” ”Edustamme myös Suomessa maailman kattavimmin ympäristöser- tifioituja annostelijoita ja hygieniatuotteita. Esimerkiksi paperit ovat sata- prosenttisesti EU:n ympäristömerkittyjä, kierrätetystä materiaalista val- ” Saniteettitilojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon loppukäyttäjä, siivooja ja huoltohenkilökunta. mistettuja ja FSC-sertifioituja. Niille on myös myönnetty Cradle-to-Cradle -sertifiointi.” ”Haluamme nähdä suomalaiset saniteettitilat toimivina, kustannus­ tehokkaina ja ympäristöystävällisinä”, hymyilee Virkki. Nykyisin wc-tilat rakennetaan Virkin mukaan tyypillisesti noin kymme- nen vuoden käyttöä varten, ja sitten ne on uusittava kokonaan. ”Tarvitaan pitkäikäisiä julkisia saniteettitiloja, jotka toimivat entisiä helpommin ja kustannustehokkaammin”, painottaa Virkki. ”Tämä sisältää myös siivouksen ja huollon tehostamisen. Tarjoamme tähän IoT-ratkaisuja aina kulunseurannasta paperin ja saippuan kulutuk- sen seurantaan.” Novosan on alkanut tarjota yrityksille julkisaniteettitilojen kartoitus- ja suunnittelupalvelua. Yhtenä tavoitteena on kokonaisvaltainen ’the restroom experience’ -suunnittelu. Kalustevaihtoehdoksi Novosan tarjoaa esimerkiksi ekologisia vedet- tömästi toimivia pisoaareja. Kauppakeskuksissa tällaisiin kalusteisiin on yhdistetty myös videonäyttöjä, joissa esitetään mainoksia ja tiedotteita