prointerior 2/2017 - Page 58

Annostelumäärät mitoitetaan oikein Markkinointipäällikkö Nina Rantanen SCA Oy:stä epäilee, että suunnit- telijat kiinnittävät joskus enemmän huomiota saniteettikalusteiden ulko- asuun kuin niiden toimivuuteen. ”Esimerkiksi käsipyyheannostelijat voivat toki olla sisustuselementtejä, mutta niiden on myös toimittava hyvin”, Rantanen linjaa. SCA on kansainvälinen hygieniayhtiö, joka valmistaa pehmopaperi- ja hygieniatuotteita. Yhtiö korostaa kestävän kehityksen merkitystä. ”Monet annostelijamme ovat suunniteltu niin että ne annostelevat yhden arkin kerrallaan joka vähentää käsipaperin turhaa kulutusta. Näin vältytään turhalta hävikiltä”, mainitsee Rantanen. ”Vastaavasti myös saippuan annostelumäärät on mitoitettu juuri sopi- viksi. Noin 80 prosenttia SCA:n paperi- ja saippuatuotteista on varustettu EU:n ympäristömerkillä.” Monenlaista tilatietoa kunnossapidon tueksi Periaatteena on, että kestävä kehitys toimii myös asiakkaan hyväksi. ”Aloitamme siitä, mitä asiakas tarvitsee. Kenttätutkimusten pohjalta on laadittu esimerkiksi ohjeita siitä, millaisiin kohtiin saniteettitilassa kan- nattaa asentaa annostelijoita. Viime kädessä ratkaisuja pohditaan yhteis- työssä kiinteistöpäällikön ja arkkitehdin kanssa”, Rantanen selittää. Tuotteiden oikeat sijoituspaikat ovat tärkeitä myös siivoustyön kan- nalta. ”On keskeistä, että pyyhe- tai saippua-annostelijoita voidaan esteet- tömästi täyttää ja puhdistaa. Lisäksi on voitava helposti nähdä annosteli- jan täyttötarve.” ” Tuotteiden oikeat sijoituspaikat ovat tärkeitä siivoustyön kannalta. Toisaalta jos annostelijoita asennetaan koulun tai päiväkodin sani- teettitilaan, ne on sijoitettava matalammalle kuin esimerkiksi ravintolan wc-tiloissa. ”Juuri äsken Finnclean 2017 -messuilla Tampereella esiteltiin uusi ’älyratkaisu’, joka kerää tietoa annostelijan tilasta. Kyseessä on inter- netin välityksellä toimiva IoT-pohjainen järjestelmä, jossa sensori mittaa saippuan tai pyyhkeiden määrää”, toteaa Rantanen. IoT-tekniikka (Internet of Things) mahdollistaa esineiden kytkemisen tietoverkkoon tiedonkeruu- tai ohjaustarkoituksessa. Tilatietoa kerätään modeemiin, josta se lähetetään eteenpäin huolto- yhtiölle. Samalla voidaan kerätä tietoa tilan kävijämääristä, jotta tunniste- taan toistuvat kävijähuiput. Siivousta ja annostelijoiden täydennyksiä voi- daan tehostaa kyseisinä aikoina. ”Tällainen ratkaisu on osoittautunut jo toimivaksi Ruotsissa ja Sak- sassa, ja Suomessakin se on herättänyt mielenkiintoa jo etukäteen”, Rantanen sanoo. n 58 prointerior   2  /  17