prointerior 2/2017 - Page 45

Rakennesuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy. Helen valitsi julkisivu-urakoitsijaksi Inlook Oy:n. ”Reikälevyjen suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa on tarvittu mittatarkkaa työtä”, sanoo Rusanen. ”Taideseinää valaisee pimeän aikana keltainen LED-valonauha, joka asennetaan seinään koko sen pituudelta.” Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n suunnittelijat ovat aiemmin piirtä- neet taideseinän vieressä sijaitsevista rakennuksista myös Munkkisaaren lämpökeskuksen sekä Helsingin telakan laivanrakennushallin. Lähistöllä on useita eri aikakausien asuinkerrostaloja. ”Taideseinä on ollut pieni mutta vaativa projekti. On ollut hienoa olla mukana hankkeessa, joka on edellyttänyt tarkkaa detaljisuunnittelua ja jonka tavoitteena on saada aikaan arkkitehtuuriltaan paras mahdollinen lopputulos”, Rusanen toteaa. Teräslevyseinä kestää vaikeissakin oloissa Jo ennen Munkkisaaren taideseinäprojektia Virkkunen & Co suunnitteli voimayhtiö Carunan sähkökeskuksen julkisivut Espoon Keilaniemessä. Rakennus sijaitsee aivan Fortumin pääkonttorin edessä. ”Toteutus onnistui hyvin, joten päädyimme Munkkisaaressa saman- tyyppiseen levyrakenteeseen”, Rusanen sanoo. ”Levyihin tehtiin reikäkuviointi, jonka aiheena on voimajohtopylväs alhaalta ylöspäin kuvattuna.” Sekä Munkkisaaren että Keilaniemen kohteissa julkisivuihin käytettiin erikoisterästä, jonka toimitti Terästarvike Oy. ”Munkkisaaren taideseinä on rakennettu 2 mm:n paksuisesta reikä­ levystä, joka on haponkestävää terästä”, kertoo Terästarvike Oy:n julkisi- vulevyjen asiantuntija Jyrki Hämäläinen. Kaikkiaan seinässä on noin 330 neliömetriä teräsreikälevyä. ”Tällainen seinä kestää korroosiota vaikeissakin olosuhteissa. Esimer- kiksi Helsingin Munkkisaaressa meri on lähellä, joten rakenteisiin tarvi- taankin kestävää materiaalia.” Hämäläisen mukaan kuviorei’itetyn runkorakenteen asennustyö vaatii tekijöiltään vankkaa ammattitaitoa. ”Toisaalta työtä helpottaa se, että jokainen levy merkitään jo tehtaalla selkeästi. Silloin se saadaan sijoitetuksi työmaalla juuri oikeaan kohtaan.” ”Numeroinnin ansiosta myös mahdolliset tulevat huolto- ja puhdis- tustyöt helpottuvat. Jos jokin levy joudutaan myöhemmin vaihtamaan, uuteen levyyn saadaan täsmälleen samanlainen kuviointi kuin alkuperäi- sessä levyssä oli. Julkisivuteräslevyjen ohella Terästarvike Oy toimittaa myös muita teräksiä, metalleja, kiinnitystarvikkeita sekä teollisuuden alihankintatuot- teita. Asiakkaina on erityisesti metalli-, elektroniikka- ja rakennusteolli- suuden sekä kunnossapidon yrityksiä. Vaativia seinärakenteita uudella valmistustekniikalla Taideseinäprojekti Munkkisaaressa alkoi Hämäläisen mukaan vuoden 2015 loppupuolella. ”Teollisen kohteen ilmeeseen haettiin ympäristöön sopivaa tyylik- kyyttä. Esitimme siihen erilaisia toteutusvaihtoehtoja”, Hämäläinen mai- nitsee. ”Valittu ratkaisu on ainutlaatuinen, juuri Munkkisaaren kohdetta var- ten suunniteltu.” Teräsjulkisivut ovat muuallakin yleistyneet, koska levyjen valmistustek- niikka on kehittynyt. Haponkestävä teräsmateriaali pysyy alkuperäisen näköisenä. Levyt eivät haalistu pitkänkään ajan kuluessa. ”Uusi tekniikka antaa mahdollisuuden toteuttaa varsin vaativia julkisi- vuratkaisuja. Erilaisia kuvioita voi olla rajattomasti.” ”Osaamista toki tarvitaan, jotta kuviot saadaan toimiviksi ja julkisivui- hin sopiviksi. Yhteistyö arkkitehtien kanssa on tärkeää, jotta seinä saa- daan juuri oikean näköiseksi”, korostaa Hämäläinen. Viime aikoina Terästarvike on toimittanut kuviorei’itettyä teräsle- vyä myös esimerkiksi Jumalniemen kauppakeskukseen Kotkassa sekä Hämeenlinnan kaupungintalon kattorakenteiden verhoiluun. Monissa tapauksissa kohteiden teräsjulkisivuihin on käytetty hapon- kestävää terästä. ”Munkkisaaren taideseinä oli vaativa projekti, mutta vankalla koke- muksella ja ammattitaidolla sen toteutus onnistui ilman ongelmia”, iloitsee Hämäläinen. n 2  /  17  prointerior 45