prointerior 2/2017 - Page 44

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KUVIOITU TERÄSLEVYSEINÄ SOVITTAA TEKNISET RAKENTEET YMPÄRISTÖÖNSÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ARKKITEHTITOIMISTO VIRKKUNEN & CO / TUOMAS KIVINEN Helsingin Munkkisaareen on pystytetty teräsrakenteinen taideseinä. Sen avulla on maisemoitu kahden maanalaisen öljysäiliön kattorakenteet sekä säiliöiden viereen sijoitettu vaahtosammutuspumppaamo. Kuvioitujen teräslevyjen käyttö julkisivumateriaalina lisääntyy muuallakin. Teräs on tyylikäs ja kestävä materiaali, jolla nykyisin voidaan toteuttaa monenlaisia vaativia julkisivuratkaisuja. HELSINGIN KAUPUNGIN energiayhtiön Helen Oy:n Munkkisaaren lämpökeskuksen modernisointiin liittyvät maanalaisten öljysäiliöiden muu- tostyöt valmistuivat vuonna 2016. Myös säiliöiden maanpäällisten raken- teiden maisemointi saadaan lopulliseen muotoonsa loppukeväällä 2017. ”Munkkisaaressa on haluttu maisemoida lämpökeskuksen öljysäiliö- alue ja sen yhteyteen sijoitettu vaahtosammutuskontti osaksi kaupun- kiympäristöä”, selittää Munkkisaaren taideseinän suunnitellut arkkitehti Nina Rusanen helsinkiläisestä Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:sta. Aihe julkisivun reikäkuvioon tuli Energiateollisuus ry:n ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisesti toteuttamasta Lämpöä liikkeellä -ideakil- pailusta. Kuvion on suunnitellut kilpailun voittanut Matti Mikkilä kaupun- kimaalauksellaan ’Urban Energy 1’. Kilpailun voittajat julkistettiin maalis- kuussa 2015. Öljysäiliö uusittiin Aalto-yliopiston tilasuunnittelun maisteriohjelmassa opiskelleen Mikkilän kilpailutyö oli alun perin suunniteltu maalattavaksi, idea jalostui eteenpäin ja päädyttiin käyttämään haponkestäviä teräslevyjä. Niihin kuva muodos- tettiin erikokoisina reikäpikselöinteinä. Teräslevytekniikalla teoksesta saa- tiin kestävämpi ja paremmin ympäristöön sopiva. Taideseinäprojekti on osa Munkkisaaren lämpökeskuksen moderni- sointihanketta, jonka yhteydessä on vähennetty lämpökeskuksen ympä- ristöhaittoja ja uusittu laitoksen tekniikkaa. 44 prointerior   2  /  17 Kun toinen laitoksen maanalaisista öljysäiliöistä vaihdettiin raskaasta polttoöljystä kevyelle polttoöljylle, entisen säiliön sisään rakennettiin uusi säiliö. Lämpökeskuksen ja öljysäiliöiden muutostyöt tehtiin vuosina 2014– 2016. Muutosten taustalla oli Euroopan Unionin uusi teollisuuspäästö­ direktiivi. Munkkisaaren lämpökeskus toimii Helsingin kantakaupungin kauko- lämmön huippu- ja varavoimalaitoksena. Se otetaan käyttöön silloin, kun muiden voimalaitosten lämpöteho ei riitä kattamaan kaukolämmön tarvetta. Tarkkaa suunnittelua Rusasen mukaan Munkkisaaren projektissa taide ja arkkitehtuuri soveltui- vat hyvin yhteen. ”Haponkestävät teräslevyt saatiin Terästarvike Oy:ltä, ja teräslevyjen reikäkuviot stanssattiin. Munkkisaaren kohteessa kuviointiin käytettiin nel- jää eri reikäkokoa”, Rusanen selittää. Alun perin tarkoituksena oli ympäröidä taideseinällä maanpäällisten öljysäiliöiden kattorakenteet ja sisäänkäynti. Tähän oli sekä maisemallisia että turvallisuuteen liittyviä perusteita, koska varsinkin ovien ympäristö on luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi. Sittemmin hanke hieman laajeni, ja nyt seinä ympäröi myös säiliöiden viereen rakennetun vaahtosammutuskontin julkisivun. Säiliöiden yläpuoli- nen valli on maisemoitu nurmikkoalueeksi.