prointerior 2/2017 - Page 41

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KUPARINHOHTOINEN ALUMIINILEVYPINTA KOMISTAA CENTRUMHUSETIA LUODOSSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: HARTMAN RAUTA OY Alumiinikomposiittilevyt soveltuvat julkisivumateriaaliksi monenlaisiin rakennuksiin. Niillä saadaan aikaan suuriakin yhtenäisiä pintoja, joista tulee myös visuaalisesti näyttäviä. Levypinnat pysyvät tasaisina lämmönvaihteluista huolimatta. Hiljattain ranskalaisvalmisteisia alumiinikomposiittilevyjä asennettiin Luodon keskustaan rakennetun Centrumhusetin julkisivuihin. ”Alumiinikomposiittilevy on kevyt materiaali, jota on helppo työstää. Levyä voidaan rei’ittää tai siihen voidaan tehdä kohokuviointia”, Saharinen kuvailee levyjen ominaisuuksia. Toisaalta levyt kestävät säävaihteluita ja ultraviolettisäteilyä erittäin hyvin. ”Palosuojattuna levy soveltuu erinomaisesti vaikkapa korkeisiin raken- nuksiin. Levyihin saadaan myös teknisiä pinnoitteita, jolloin esimerkiksi graffitimaalaukset eivät tartu levyihin. EcoClean-pinnoitteilla on muitakin ympäristömyönteisiä ominaisuuksia”, toteaa Saharinen. POHJANMAAN RANNIKOLLA sijaitseva Luoto (Larsmo) on Suo- men ruotsinkielisin kunta, jossa on noin 5 200 asukasta. Kuntaan juuri valmistunut Centrumhuset-rakennus toimii sekä kunnantalona että kirjas- tona. ”Toimitimme Centrumhusetin julkisivuverhoukseen 4 mm:n paksui- sia Reynobond-alumiinikomposiittilevyjä”, kertoo Aila Saharinen Hartman Rauta Oy:stä. ”Samaa materiaalia on käytetty Suomessa jo monissa muissakin jul- kisivukohteissa. Tällaiset alumiinikomposiittilevyt soveltuvat hyvin esimer- kiksi monimuotoisten rakennusten tuulettuviin julkisivuihin.” Centrumhusetin julkisivuun asennettiin Reynobondin palosuojatut alu- miinikomposiittilevyt, joiden pintavärinä on metallinhohtokupari. Vaasassa ja useilla muilla paikkakunnilla toimiva Hartman Rauta Oy on suomalainen perheyritys, jolla on 155 vuoden kokemus raken- nus- ja sisustustarvikkeiden sekä teräsmateriaalien maahantuojana ja jakelijana. Yrityksen asiakkaina on pääasiassa teollisuuden toimijoita ja rakennusliikkeitä.”Haluamme palvella myös arkkitehtikuntaa julkisiin koh- teisiin soveltuvilla arkkitehtuurituotteilla, joiden valikoima laajenee ja joita voidaan jatkossa toimittaa varastoistamme Suomessa lyhyelläkin varoitus- ajalla”, vakuuttaa Saharinen. Ainutlaatuinen ja tuulettuva rakenne Centrumhusetin julkisivu-urakoitsijana toimi Pohjanmaan Rakennuspelti Oy (PRP). ”Alumiinikomposiittilevyjä käytetään julkisivuissa yhä enemmän, koska kyseessä on nykyaikainen ja hyvin toimiva materiaali. Olemme asentaneet tällaisia levyjä jo moniin kohteisiin”, sanoo PRP:n myyntipäällikkö Tuomas Anttila. Luodon Centrumhusetin julkisivuihin levyjä asennettiin noin 850 neliö- metriä. ”Levyt asennettiin kolmen kuukauden aikana. Työ valmistui joulu- kuussa 2016. Asennustöitä teki samaan aikaan neljä asentajaa”, Anttila mainitsee. ”Neliön muotoiset julkisivulevyt asennettiin seiniin vinottain, 45 asteen kulmassa. Tämä oli ainutlaatuinen ja näyttävä ratkaisu, joka edellytti tark- kaa asennusta ja erittäin kokenutta asennushenkilöstöä.” ”Levyjen taakse sijoitettiin alumiininen taustaranka, joka sekin on 45 asteen kulmassa. Komposiittilevyjen välissä on 6 mm:n avosauma ja sen takana vettä läpäisemätön Tyvec-kangas, joka estää vettä pääsemästä rakenteisiin. Näin saatiin aikaan tuulettuva mutta vesitiivis rakenne.” Anttilan mukaan arkkitehti vertaili eri julkisivumateriaaleja, mutta lopulta päädyttiin alumiinikomposiittilevyyn sen ulkonäön ja hyvien ominai- suuksien vuoksi. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtuuritoimisto ARKDESIGN Juha Paldanius Oy. Pohjanmaan Rakennuspelti Oy asensi Centrumhusetin julkisivuun myös ikkunoiden, räystäiden ja sokkelin liityntälistoitukset. Anttilan mukaan alumiinikomposiittilevyn diagonaalinen asennustapa toi Luodossa työhön omat haasteensa. ”Asennustyö onnistui hienosti, ja sitä on tultu katsomaan kauempaa- kin”, hän kehaisee. n Vankkoja julkisivuja vaativiin olosuhteisiin Saharisen mukaan ranskalaiset alumiinikomposiittilevyt ovat olleet jo muu- taman vuoden ajan Suomen markkinoilla. ”Näillä julkisivulevyillä saadaan aikaan vaihtelevaa arkkitehtuuria, ja levyissä on myös useita värivaihtoehtoja. Arkkitehdit pitävät tällaisesta monimuotoisesta julkisivumateriaalista, joka onkin jo herättänyt paljon mielenkiintoa.” ”Levyt soveltuvat uudisrakentamisen lisäksi hyvin myös korjauskohtei- siin. Niillä saadaan vanhoihin rakennuksiin aivan uutta ilmettä.” 2  /  17  prointerior 41