prointerior 2/2017 - Page 38

KYS, Kaarisairaala / Partanen & Lamusuo Oy. tivimmille tiloille tyypillisiä ovat kovat, ääntä heijastavat pinnat, joita on pal- jon käytössä juuri tarkkojen hygieniavaatimusten takia. Ratkaisuna Ecophon tarjoaa laadukkaita puhdistettavia, partikkeleita hylkiviä ja tiiviitä äänenvaimennusmateriaaleja, jotka parantavat kriisivies- tintää huomattavasti. ”Lisäksi kannattaa asentaa seinävaimennuslevyjä melun vähentämi- seksi ja puheen selkeyden parantamiseksi”, vinkkaa Kilpikari. Paranemisprosessin mahdollistaja Vastaavasti ihan toisenlaisista haasteista on kysymys potilashuoneissa, jotka on varattu toipumiseen. Kilpikari huomauttaa, että lepo ja uni ovat tärkeitä tekijöitä terveyden kannalta ihan jokapäiväisessä arjessa, mutta erityisen tärkeään rooliin ne nousevat, kun olemme sairaita tai toipumassa leikkauksesta. Potilaille on luotava toipumisympäristö, joka ei aiheuta toipumista hidastavia negatiivisia tunteita tai stressiä. ”On myös tärkeää estää tar- peeton unen keskeytyminen”, hän toteaa ja lisää, että potilaiden pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi ja miellyttäväksi koko toipumisvaiheen ajan. Haasteina potilashuoneissa on hyvien kommunikointiolosuhteiden saavuttamisen lisäksi myös yksityisyyden takaaminen. Huoneen sisältä tulevat äänet – kuten puhe ja laitteista lähtevä melu – tulee minimoida, samoin kuin huoneen ulkopuolelta kuuluvat äänet. Kilpikarin mukaan helpotusta tilanteeseen tuo ääntä vaimentava kat- tojärjestelmä sekä vähintään yhdelle seinälle asennettavat seinälevyt. Ja kun myös huoneiden välillä on hyvä ääneneristys, akustiikka alkaa olla reilassa. ”Ääntä vaimentavat katto- ja seinälevyt on hyvä asentaa myös käytä- ville huoneen ulkopuolelle”, hän lisää. Materiaalit haltuun Arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa Uki Arkkitehdeista on erikoistunut sairaa- lamiljöiden suunnitteluun. Hänenkin mukaansa sairaalakohteissa hyvä vai- mennus on erittäin tärkeää: 38 prointerior   2  /  17 ”Tutkimustulosten mukaan hiljaisessa potilashuoneessa paranee nopeammin kuin hälyisessä.” Mikä tahansa ei vaimennusmateriaaliksi kelpaa, vaan niiden tulee olla helposti puhdistettavia, M1-luokiteltuja tai muuten todettu terveellisiksi. ”Lisäksi materiaalien pitää estää infektioiden leviämistä ja bakteerien kas- vua, sekä tietenkin kestää kolhuja. Alakattojen tulee yleensä olla kaut- taaltaan avattavia”, Miesmaa pohtii. Uki Arkkitehdeissä on huomattu, että akustiikan merkitys aletaan huomata ja tunnustaa yhä useammassa kohteessa. ”Omalta osaltaan tähän vaikuttaa tutkimuksista saatu tieto”, arvelee Miesmaa. Myös ken- tältä tulleet viestit tukevat akustiikan profiilinnostoa: ”Olen saanut palautetta sairaaloiden henkilökunnalta liittyen siihen, kuinka vaimennukseltaan hyvät tilat tehostavat toimintaa ja rauhoittavat myös potilasta.” Akustiikkasuunnittelu kunniaan Miesmaan mukaan akustiikka-asioista on jo otettu siinä määrin hyvin koppi, että nykyään sairaalakohteen suunnitteluryhmässä on aina mukana myös akustiikkasuunnittelija. Akustiikan asiantuntijaa tarvitaan vaimen- nusten lisäksi äänieristysratkaisuissa – esimerkiksi intimiteettiseikkoihin l