prointerior 2/2017 - Page 34

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan LASI SÄVÄYTTÄÄ JUSTISSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: VETROSPACE OY Järvenpään JUST-sosiaali- ja terveysasemaan tuovat omat mausteensa Vetrospacen Oy:n toimittamat erikoistilat. Esimerkiksi talon ykkös-, kakkos- ja kolmoskerros sai raikkaan väriset puhelinhuoneet ja isot vetäytymistilat – sekä erilaisia hoitotiloja toteutettiin neljä kappaletta. Toteutuksessa näkyy VetroSpacen ”tunnusmerkki” eli runsas lasin käyttö. YRITYKSEN MYYNNISTÄ vastaava Samuel Paulasaari kertoo, että VetroSpace tekee jatkuvaa kehitystyötä toimivampien työtilojen puolesta ja – luonnollisesti – myös tiivistä yhteistyötä arkkitehtien kanssa. ”Kyseisen projektin huoneet olivat arkkitehdin määrittelyn tulosta. Arkkitehdin määrittelyn jälkeen huoneet sovitettiin juuri asiakkaan tarpei- den mukaan”, hän kuvailee projektin starttia. VetroSpacen toteuttamien huoneiden ”kuuma vaihe” ajoittui marras- ja joulukuulle 2016. Paulasaaren mukaan suurin haaste projektissa oli hektinen aikataulu, mutta lopulta kaikki sujui erittäin mallikkaasti. ”Pystyimme vastaamaan nopealla tahdilla asiakkaan toiveisiin sekä muutospyyntöihin ja silti pysymään kiireisessä aikataulussa.” Tila haltuun Projektin toteutuksessa huomionarvoista oli erikoiskokoisten huonei- den käyttö – sekä tilojen integrointi kiinteistön ilmastointiin. Erikoiskokoi- set äänieristetyt tilat edustavat kuitenkin yrityksen kovinta ydinosaamista, joten kaikki asiakkaan toiveet saatiin toteutettua ilman ongelmia. ”Lopputulos on paras mahdollinen”, Paulasaari uskoo. Tilojen toi- mivuudesta on tullut erittäin hyvää palautetta – ja esimerkiksi asiak- kaan pyyntöjen mukaisesti toteutetut pirteän väriset puhelinhuoneet ovat keränneet kehuja. Vuonna 2009 perustettu Vetrospace Oy on ehtinyt jo toimittaa lukui- sia erilaisia tiloja toimistomaailman lisäksi myös mitä moninaisimpiin julki- siin tiloihin. ”Kokonaisvaltaisen tilasuunnittelun ymmärtäminen on tärkeää, jotta päästään toimivuudeltaan parhaaseen mahdolliseen tulokseen”, Paulasaari pohtii. ”Olemme alan edelläkävijöitä ja juuri laaja-alainen osaaminen – sekä 34 prointerior   2  /  17 tilasuunnittelun rautainen ammattitaito – on tuonut meidät tähän pistee- seen.” Tehoneliöitä, kiitos! Vetrospace Oy:n taustalla on yli 30 vuo­den ko­ke­mus tilaratkaisuista ja la­sis­ta, mikä näkyy myös yri­tyk­sen ni­mes­sä: ”Vetro” on ita­li­aa ja tar­koit­taa lasia. Kun erilaisia hyvinvoinnin- ja terveydentiloja tehdään, on hyvä kiinnit- tää erityistä huomiota hyvän ilmanvaihdon, puhtaiden tilojen sekä esteettö- män kulun suunnitteluun. ”Suurempiin tiloihimme on helppo tulla vaikka pyörätuolilla. Lähitulevai- suudessa valikoimistamme löytyy muun muassa ultrapuhtaita tiloja, jotka ovat desinfektoivia.” VetroSpacen projekteille on tunnusomaista uusimpien teknologioiden yhdistely, jotta tilasta saadaan kaikki irti. ”Uusinta tekniikkaa yhdistelemällä pystymme vastaamaan entistä paremmin muuttuvan maailman tarpeisiin”, toteaa Paulasaari ja lisää, että tavallaan joka kohteessa lähdetään liikkeelle lähtöruudusta, selvitetään toi- veet ja tavoitteet sekä kartoitetaan tilassa piilevät mahdollisuudet. ”Jokainen projekti on yksilöllinen.” Moduulimestari Modulaarinen VetroSpace -järjestelmä on saanut hyvänlaatuista vastakai- kua suunnittelijoilta, koska erilaisia ovi-, seinä-, lasi-, lisävaruste- ja väri- vaihtoehtoja on runsain määrin. ”Koska kaikkia komponentteja voi yhdistellä keskenään, suunnittelija voi luoda tuotteilla juuri sellaisia tiloja kuin haluaa”, kuvailee Paulasaari. Yri- tys tarjoaa tiloja viidessä eri kokoluokassa (XS–XL), ja kaikki tilat ovat täy- sin muokattavissa ja laajennettavissa. n