prointerior 2/2017 - Page 31

Kaikessa rauhassa. ” Jokaisella kerroksella on oma väri- ja kuviomaailmansa. ehtoisten kaupunkikuvallisten, teknisten ja toiminnallisten ratkaisujen tes- taamista ja simulointia etukäteen, jolloin yllätyksiltä vältyttiin hankkeen loppuvaiheessa. ”Samoin mallit olivat pohjana kustannuslaskennalle sekä energia­ simuloinneille.” JUST oli niin monella eri tavalla edelläkävijä, että keskeiseksi haas- teeksi muodostui koko vaativan kokonaisuuden hanskaaminen: tieto- mallinnuksen vieminen loppuun asti, avoimen rakentamisen periaattei- den noudattaminen, LEED-vaatimukset ja allianssi toteutusmuotona olivat kaikki asioita, jotka lisäsivät vaikeuskerrointa. ”Lisäksi piti ottaa huomioon uudenlainen rakennuskonsepti ja esi- merkiksi elinkaarikustannukset”, summaa Väisänen, joka on ollut mukana lukuisissa terveydenhuollon ja julkisen rakentamisen hankkeissa, mutta ihan samanlaista tapausta ei ole tullut vastaan. ”Vastaavanlaisia tavoitteita ei ole samalla kertaa yhdistetty mihinkään yksittäiseen hankkeeseen, jossa olen ollut mukana.” Yhteisö mukaan tekemään Arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdit Oy:stä vastasi rakennuk- sen interiöörien eli ns. muuntuvan osan suunnittelusta. Hän halusi luoda järvenpääläisille yhteisen, omaksi koetun ja viihtyisän talon, josta he voivat olla ylpeitä ja joka korostaa terveyttä uudella raikkaalla tavalla. ”Alusta asti oli selvää, että tähän tehtävään tarvitaan uudenlainen yhteissuunnittelun menetelmä, jolla sekä henkilökunta että asiakkaat voi- daan ottaa mukaan suunnittelemaan JUSTia.” 2  /  17  prointerior 31