prointerior 2/2017 - Page 30

Toimitusjohtaja, arkkitehti Toni Väisänen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:stä vastasi projektissa kiinteistön kiinteän osan suunnittelusta (ulko- arkkitehtuuri ja ulkoalueet, rakennusrunko, vaippa). Lisäksi Väisänen istui rakennusallianssin johtoryhmässä ja toimi hankkeen lopussa pääsuun- nittelijana. Hänen mukaansa suunnittelutyötä ohjasivat pitkälti kaavan ja ympäristön asettamat tavoitteet. ”Tarkoitus oli tehdä rakennus, joka selkeästi jatkaa Järvenpään julkis- ten rakennusten sarjaa Helsingintien varrella, mutta ottaa toisaalta lämpi- mästi asiakkaat vastaan sekä huomioi viereisillä tonteilla sijaitsevat asuin- kerrostalot.” Punaista väriä Rakennuksen materiaaleiksi valittiin tiilenpunainen klinkkerilaatta Järven- pään muiden julkisten rakennusten punatiilen seuraksi sekä aikaa kestävä patinoituva kupari. ”Lähestyttävyyttä lisättiin värikkäillä julkisivusäleiköillä sekä pääjulkisi- vun avoimilla lasipinnoilla”, kertoo Väisänen. 30 prointerior   2  /  17 Rakennusrunko koostuu teräsbetonipilareista ja kantavasta sisäkuo- resta, jolloin ulkoseinälle ei tullut huoneiden muuntojoustavuutta haittaavia pilareita. Tämä tarkoitti myös julkisivun aukotusta kantavan betonielemen- tin sallivissa reunaehdoissa. ”Materiaalit täyttävät LEED Gold -tason sertifioinnin edellyttävät ohje­ arvot muun muassa ympäristöarvojen suhteen.” Hankkeen erikoisuutena Väisänen mainitsee julkisivun ulkopuolella roikkuvat elementti-wc:t, jotka sijaitsevat neljännen kerroksen vuodeosas- tolla. ”Samalla idealla on tulevaisuudessa mahdollista lisätä wc-elementtejä myös kolmanteen kerrokseen, jolloin sinne voidaan sijoittaa myöskin vuo- deosasto. Lisäksi rakennus on laajennettavissa kevytrakenteisena ylös- päin yhdellä kerroksella alempien kerrosten ollessa samaan aikaan toi- minnassa.” Testaa niin tiedät Väisänen kertoo, että suunnittelu virtuaalimallien avulla tarkoitti vaihto­