prointerior 2/2017 - Page 29

Kohdetiedot: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST Tilaaja: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Käyttäjä: Järvenpään Kaupunki Päätoteuttaja: NCC Rakennus Oy Rakennuttaminen: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Tähti-Set Oy ja Uki Arkkitehdit Oy Sisustussuunnittelu: Protest Design Oy Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy LVI-Suunnittelu: Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto AX-LVI Oy tuksessa, aluesuunnittelussa, kustannuslaskennassa, aikataulusuunnitte- lussa, tehtäväsuunnittelussa, laadunvarmistuksessa… VIRMAA seurasi VARMA (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli), jonka puitteissa suoritettiin itse raaka rakentaminen suunnittelukonsor- tion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä toteutussuunnitelmien perusteella. ”JUST-hankkeessa sovellettiin myös jatkuvan parantamisen periaa- tetta”, lisää Toivo. ”Suunnitteluratkaisuja sekä tilaaja- ja käyttäjätyytyväisyyttä arvioi- tiin vaiheittain ja lisäksi ulkopuolisella auditoinnilla varmistettiin etukäteen asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja asianmukainen arviointi”, kertoo Toivo. ” Lähestyttävyyttä lisättiin värikkäillä julkisivusäleiköillä sekä pääjulkisivun avoimilla lasipinnoilla. Terveyshyötyjä, kiitos! Järvenpään kaupunki asetti JUST-hankkeelle tavoitteeksi, että rakennus tuottaa terveyshyötyjä asukkaille ja houkuttelee heitä itsenäiseen ja oma- ehtoiseen toimintaan. Lisäksi haluttiin, että henkilöstö pääsee innovoi- maan omia uusia työtilojaan ja että rakennuksen tulee sopeutua muuttu- viin tarpeisiin. Suunnittelua koskeva allianssisopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2013 ja rakentamista ja toteutussuunnittelua koskeva allianssisopimus vuotta myöhemmin. Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2014. Valmista tuli vuoden 2016 lopussa ja JUST vihittiin virallisesti käyttöön 9.3.2017. 2  /  17  prointerior 29