prointerior 2/2017 - Page 28

JUST EIKÄ MELKEIN JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ON TODELLINEN INNOVAATIOIDEN RUNSAUDENSARVI TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: KUVATOIMISTO KUVIO OY Noin 40  000 asukkaan Järvenpään repäisi kunnan kaikkien aikojen suurimmalla investoinnilla: uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST, pysäköintilaitos JUST-P ja yhdystunneli maksoivat noin 60 miljoonaa euroa. Muunneltaviksi tehdyt joustavat tehotilat ja toimintojen keskittäminen kuitenkin tuovat tulevaisuudessa jopa parin miljoonan säästöt vuosittain, kunnassa uskotaan. JUST SUUNNITELTIIN ja toteutettiin käyttäen VIRMA-mallia (Virtuaa- lisen suunnittelun ja rakentamisen malli), joka on sovellus yleisemmästä allianssimallista. ”VIRMA-mallilla pyrittiin ratkaisemaan sote-toiminnan jat- kuvasta muuttumisesta aiheutuva suuri muutostarve tiloille”, kertoo hank- keen rakennuttamisesta vastannut Koy Järvenpään Terveystalon toimitus- johtaja Jari Toivo. ”Ratkaisuna oli toteuttaa avoimen rakentamisen periaatteen mukai- sesti kohde, jossa JUST on jaettu kiinteään ja muuntuvaan osaan. Näin voidaan varmistaa rakennuksen suunnittelunaikainen sekä koko elinkaa- ren aikainen jousto”, Toivo kertoo. 28 prointerior   2  /  17 Tiedosta kaikki irti Lisäksi JUST-hankkeessa käytettiin aidosti käyttäjälähtöistä suunnittelu- prosessia, jonka avulla vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut testattiin käyt- täjien kanssa yhdessä mm. 3D-mallinnuksen, simulointien ja mallihuonei- den avulla. Kunnianhimoiselle projektille oli luonteenomaista, että tietomalleista haluttiin saada koko potentiaali käyttöö Sͥɭͤ)չѕՅЁѥͥЁ塵ѕѥͽѥ͕)ɤхɭխ͕խ͕ѤѭͥQѽ)ّ幹ѥх͕սхչѕ̈́