prointerior 2/2017 - Page 24

Potilashuoneiden tammikuosi on myös Ramportin/Pfleidererin R20021 (R4223) Lindberg Oak. ” Sisätilojen värimaailma on ilmeeltään rauhallinen, hillitty ja maanläheinen. tävätiloja hyödyntäen, lisäksi jokaisen pienryhmän lasiseinäisiä portaikoita käytetään kuntoutukseen. Sairaalan suorakulmaisen kokonaisarkkitehtuurin vastapainona potilas­osastoja rytmittävät rakennuksen keskialueelle sijoitetut pyöreäkul- maiset toimisto- ja osastokeittiöyksiköt, jotka on asemoitu vinoon suora- kulmaisesta koordinaatistosta poiketen. Värien suunnittelussa on huomioitu riittävät, mutta hillityt kontrastit heikkonäköisiä ja muistisairaita potilaita ajatellen. Jokaisessa kerroksessa on tunnusomainen yleisväri ja tietyt sisäpinnat ovat värilliset, mikä hel- pottaa sekä henkilökunnan että potilaan orientoitumista sairaalan tiloissa ja osastoilla. Jokaiselle kerrokselle tunnusomainen väri toistuu tilojen eri osissa seinä- ja ovipinnoissa. Sisätilojen värimaailma on ilmeeltään kokonaisarkkitehtuuria mukail- len rauhallinen, hillitty ja maanläheinen. Se antaa riittävästi tilaa EMMA:n mittavan taidekokoelman esillepanolle sekä kuudelle tilaustaideteokselle sairaalan tiloissa. Kirkkaimmat värit pyrittiin tuomaan tiloihin irtokalustuk- sessa. n 24 prointerior   2  /  17