prointerior 2/2017 - Page 23

Infotiskin on toimittanut Erical Oy. aikaisesti. SR-urakoitsijan ja pää- suunnittelijan ohjaamina suunnit- telu tehtiin tiiviissä yhteistyössä sairaalan tulevien käyttäjien ja tilaajan edustajien kanssa. Espoon sairaalassa sairaa- latoiminnan tilat sijoittuvat nel- jään maanpäällisen kerrokseen. Noin 1 000 auton paikoitustilat on toteutettu kolmeen alimpaan kerrokseen sairaalatilojen ala- puolelle. Säältä suojattu sairas- kuljetusajoneuvojen mitoituksen huomioiva saattoliikenne ohjau- tuu näistä ylimpään eli K1-paikoi- tuskerrokseen. Pysäköintitilojen jokaisesta kerroksesta on kulku- yht W2W76&&VЦV6VW6VR76':L:BF6& :L:G'&7F:GGL:FV6&W'&6V :L:BЦVƖGGl:GBl:FƗGL;f:G7FV<;ffVWVF&FWGWBW7FBf&fF6V:BWƗ6W@fVWB"ֶ6W'&6W766G6WfB6&ЦF֖FV6FƖƖ斶ЦVFWGW7fVWBF6&FB6FWl:FƖRЦW6W26GFF6;bfvƖ26V:BƗ<:F6GF&V涖;fV6&fVWfG;gFF667FBWGGRVЧ'֖7F6W76V'Ц:G7<:BRFVVvVFЦ6VWGF"2W'&66FWGGRF667FB6FVWGL:@V֗76W'&6766G6VP6VƬ:FV':F6VV':F67F:FЦFVl:FƗ7<:B6&W6VЦV :L:G'&276':BBশW'&6W76Ɨ<:F66ЦVV':FF667F7WW'FV66VV:FRЦFVgV6<:GF6GPf&BV:GL:Gl:F:FЦ:GBƗ<:F66&6VVЦF67F&VV6V'VVRf'6"( 3BW'&Ч6767l:B6FVVfদ6V:F֖VFЦƗ6斖FЦFƗ7FW'&6VF6:GL:Gl:BЧFBfB6<:GVl:FƗGL;f:G7<:@FW*FW7<:B66VVWFЦGF6W7FfWGWfV6fVgV6<:L*:GFWL:L:FVƶЦWV6V:BFf6W7FVFWVদWl:FƖVFVFW7FV6VV6FƗ7WVFW@6V:BVF6VRWGL:BЧGVRVFWGV6VRV֒ЦGR6FVWGL:BVFVGFVWB6FWGGR:FVRF7F67FЦVFV6:Bf֖V:GХfƶ6WB&@Wf@:F;g7VfGV6FVFGV7FVF6W7F&RfRGV7GV6V6VV6VআF'CGRf.((p(&FW&"#0