prointerior 2/2017 - Page 22

Runkojen ja ovien pinnoissa on käytetty Ramportin maahantuomaa Pfleidererin tammikuosia R20021 (R4223) Lindberg Oak. 22 prointerior   2  /  17 SUUNNITELMA OLI laadullisesti selkeästi kilpai- lun paras ja sai laadullisten ominaisuuksien pisteytyk- sessä 18 osiosta parhaat tai jaetut parhaat pisteet 16 osiossa. Rakennuksen keskitetty sisäinen henkilö- ja huol- toliikenne ovat perustana Espoon sairaalan henkilö- kuntaa ja asiakkaita orientoivaan kokonaisratkaisuun. Kulku sairaalan tiloissa ja sen alla olevissa pysäköin- nin tiloissa on johdonmukaista ja helppoa. Sairaalan perushahmoon vaikuttavat laajat poti- lasosastot ja ikkunalliset potilashuoneet, johon sai- raalan kampamainen kokonaishahmo perustuu. Kaik- kiin potilashuoneisiin on toteutettu ulkonäkymä, mikä vaatii paljon julkisivupintaa. Avarat näkymät ulos luon- toon ja sisäpihoille, runsas luonnonvalo ja harkitut värit ja materiaalit vahvistavat viestiä tilojen käyttö- tarkoituksesta sekä tukevat yhdessä orientoitu- vuutta sisätiloissa rakennuksen kampamaisen muo- don kanssa. Asemakaavan rajoittaessa rakennuksen ylimpien räystäiden korkeus­asemia ei rakennuksesta voitu suunnitella korkeampaa. Tästä johtuen suuri ikkuna- ja ulkoseinäpinta-alatarve on saatu aikaan rakennuk- sen sakaramaisella perusmuodolla. Hankintasopimuksen jälkeen sairaalan tila- ja rakennusrunkosuunnittelua jatkettiin hyvin nopealla tahdilla maarakennustöiden ollessa käynnissä saman- Erical Oy / käytäväkaluste.