prointerior 2/2017 - Page 17

new date new seasons ahead. be first. 24. – 27. 6. 2017 Sisätilat ovat pääasiassa valkoisia luonnonvalon hyödyntämiseksi. Näkymäikkunat ovat rinnankorkeuden alapuolella, niissä on syvennyk- set ja ne ovat suunnattu etelään. Kattoikkunoista taas tulee sisään luon- nonvaloa, mutta ne eivät silti päästä liikaa lämpöä sisään. Pohjoisen puo- leisessa atriumissa on korkea ikkuna, josta pääsee päivänvaloa sisään neliönmalliseen sisätilaan. Uuden hiilidioksidineutraalin rakennuksen perustana, joka on suunni- teltu kuten puurakennus, on pyöreät massiivipuusta valmistetut liimapui- set palkit ja pylväät. Materiaalien huolellinen valinta mahdollisti kodikkaan toimistoympäristön luomisen, jossa on käytetty paljon puumateriaalia. Tilat ovat suhteellisen hiljaisia ja rakenteet pysyvät kuivina. Uusi etelänpuolei- nen 70  cm paksu seinä on hyvin eristetty. Maataso muodostaa sisäisen neliönmuotoisen alustan, jonka varassa muut kerrokset lepäävät. Sisäseinät ovat lasia, joten kaikki siellä työsken- televät näkevät toisensa. Toimistojen työtilat ovat suunniteltu tukemaan Paf:n scrum-työtapa- mallia. Mallissa työskennellään 4–8 henkilön ryhmissä omassa työtilassa, jossa on useita erityyppisiä kohtaamispisteitä. Toimiston työtilojen ulko- puoliset tilat ja workshop-tilat katsovat aukion suuntaan, jossa on miellyt- tävä kaareva porraskäytävä, joka kulkee kaikkien kerroksien läpi. Tiimihuoneet ovat erotettu toisistaan kevyillä siirrettävillä lasiseinillä. Niistä löytyy tietokonepöytien ja sisäisiin kokouksiin tarkoitetun korkean pöydän lisäksi vähintään yksi seinä joka toimii kirjoitustauluna. Jokaisessa huoneessa on laajakuva-TV, jonka kautta voidaan olla yhteydessä ulko- maailmaan. “Paf ball” on huoneen sisässä ilmassa roikkuva kokoushuone. Sen pyöreä muoto mahdollistaa ryhmien työskentelyn erilaisissa kokoonpa- noissa. Työtilat ovat yhteydessä maatason neliönmuotoiseen tilaan, näin talon sisään tullessa, näkee helposti kaikki Paf:n tuotteeseen liittyvät aktivitee- tit. n Vuodesta 2017 alkaen löydät sisustamisen, lahjatavaroiden, asusteiden ja korujen kansainväliset uutuudet syksyn, talven ja kevään markkinoille ensimmäistä kertaa jo kesäkuussa. Lisätietoja: tendence.messefrankfurt.com info@finland.messefrankfurt.com Puh. 040 544 5577 2  /  17  prointerior 17