prointerior 2/2016 - Page 77

Akustiikkaratkaisun ei tarvitse olla tylsää – kuvien ja värien avulla luot juuri oikeanlaisen tunnelman tilaan.   Seinälevyjen väritys voi vahvistaa ja tukea yrityksen imagoa. VAIMENNUSTA RIITTÄVÄSTI JA OIKEILLE PINNOILLE PARAS LOPPUTULOS huoneakustiikassa saadaan asentamalla tilaan riittävä määrä vaimentavaa materiaalia. Kattopinta on usein suurin yksittäinen pinta, johon on hyvä sijoittaa vaimentavaa materiaalia. Paras ratkaisu saadaan, kun vaimennusmateriaalia sijoitetaan useammalle kuin yhdelle huonepinnalle. Katon lisäksi seinäpinnat ovat siis myös tärkeä osa hyvän ääniympäristön rakentamisesta. Ääni kimpoaa kaikista kovista pinnoista. Huoneakustiikassa perusratkaisu on usein koko alakattopinnan vaimentaminen. Se on hyvä lähtökohta, mutta optimaalisin ratkaisu on sijoittaa akustoivaa materiaalia use [[X[HZ[Z[H[[K[000Z[Y[]XHX]\XX[XHۂ[ۙY[\H[[HH[[KXYX[\Z[[00Z\[XK[ۙXZ\ZZ[][][\H[Z[H[]XHZ[]00Z[Z[ZZ][KXZZHZ[YKZY[\]]]\\[YHH[[00[Z[]\[[YHZZ[Z]]][Z[Z\ZZ[][KZZ[Hۂ\[XHZ[Y[]XH]Z[ۙY[\Z[HZ[Z[Z[HY\Z\[HZ[K[]000ZZZKZ[Z\ZZ[HH^pZZp [H[X[[]XH[Y]0ZH[[XXKZ\ZZ[][HHZ[XH[ܘX[]XK]Z\0HB[ۚ[Z\[]\[[ZH[Hp[X[\[K[\[0Z[0B]Z[0 Xۚ[]]]\[HZ\ۙH0Y[00Z[Z\ZZ[]Z[[Z[XXK[]Z[Hۈ[Z[]]0^\Z\X][ZZ]][KHH]ZZZ Z\ۙH []Z[0[[Z\ZZXHBZ]]X\H\[XHZY[[\Y]ژN˙XۋBXۈZ\ۙH8$][Y]ݘ]\HY[[[p\XK[B\[]]XH\H\pH][\XHZ[Y[[ZXKZ\ۙH8$][Y[H[\ۘ[\XH[ژK"K"LM"\[\[܈ B