prointerior 2/2016 - Page 64

KUVA: TOM APPELROTH LISÄRAKENNUKSEEN MUUTTIVAT Jorvin sairaalan nykyiset lasten ja aikuisten päivystykset sekä päivystysosasto. Toinen lisärakennuksen vuodeosastoista on Espoon sairaalan päivystysosasto, jossa on ­geriatrian erityisosaamista. Jorvin sairaalan teho-osasto ja palovammayksikkö Töölön sairaalasta yhdistyivät yhdeksi yksiköksi, jossa on tehohoitopaikkojen lisäksi palovammapotilaiden poliklinikka, vuodeosasto ja leikkaussali. Lisärakennuksessa on myös päivystysaluetta palveleva röntgen, koko sairaalaa palveleva välinehuoltokeskus, opetus- ja neuvottelutiloja sekä tilat Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle. Uutta ilmettä rakentamassa Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus on monella tavalla merkittävä hanke. Jo investointina se on suuri: yli 17 000 neliömetriä ja 58 miljoonaa euroa. Rakennusprojektina Jorvin päivystyslisärakennus on ollut harvinainen sujuva, mistä tunnustuksena lisärakennus sai Espoon rakennuslautakunnan ja rakennusvalvonnan vuotuisen Hurraa-tunnustuspalkinnon. Jorvin päivystyslisärakennus on Espoon rakennusvalvonnan ja rakennuslautakunnan mukaan kaupunkikuvallisilta lähtökohdiltaan onnistunut rakennushanke, joka luo ”positiivista uutta identiteettiä” olemassa olevaan sairaalamiljööseen. Perusteluissa kiitellään myös ongelmitta sujunutta lupaprosessia ja mallikkaasti hoidettua työmaavaihetta. Kohteen lasilankkuseinissä on rautaoksidivapaata Vitrea Reglit SP26 OW Opal lasia karkaistuna. KUVA: TOM APPELROTH 62 prointerior  2 / 16 Oman vision ohjaamana Pääsuunnittelija Antti-Matti Siikala Arkkitehtitoimisto SARC Oy:stä on tyytyväinen lopputulokseen ja siihen, miten itse prosessi rullasi eteenpäin. ”Rakennus istuu paikkaansa niin kuin olimme sen alun perinkin kuvitelleet istuvan – eli hyvin”, Siikala toteaa. Energisoivaa vihreää väriä taitavasti valjastava talo on oiva vahvistus Jorvin kokonaisuuteen. Arkkitehtien työtä helpotti se, että asiakas ei asettanut työlle mitään ylivoimaisen tiukkoja reunaehtoja: ”Materiaalien ja arkkitehtonisen kokonaisotteen suhteen meillä oli mahdollisuus toimia oman näkemyksemme mukaan. Hankesuunnitelma laajuustietoineen ohjasi osaltaan tekemistä sekä ennen kaikkea toiminnalliset ratkaisut”, Siikala kuvailee. Briiffi asiakkaalta eli HUSilta asetti SARCin paljon vartijaksi. Päivystysyksiköt palvelevat suurta ja kasvavaa pääkaupunkiseudun läntisen ­alueen väestöä, mutta käytetyt tilat olivat ahtaat ja o [\0\]Z[]ZZ\] Z][[Z\[[\H[HHZ][]X[ZX\B[\ZH\\\^Y[[ۈH\Z\Z\X[YۈZZ\0]\ZZH8$]]HH[0 ]0[[]Z[[ڙ[][H^pZ\\]]]Y[H\K]\Z]\HXx&X\HZ[H^pHZZK]0Z\Y[\[Yۈ\Y\H]Y[[ZY[Z]HHXYZ\]ZHHZZ0Z[Z]\XN\Y\ۈ\0Z[[[\[\^Y[[ۂ