prointerior 2/2016 - Page 53

PÄ I VÄ A L K A A K Y L P Y H U O N E E S S A . Ehkä on kyse perinteestä, tai taidosta kehittyä jatkuvasti. Todennäköisesti molemmista. Yli puoli vuosisataa ovat ihmiset ympäri Pohjolaa valinneet Svedbergsin. Eivätkä syyttä. Me emme valmista vain kylpyhuoneita, me luomme hyvän päivän alkuja. 2 / 16 svedbergs.fi  prointerior 51