prointerior 2/2016 - Page 31

ISKEVYYTTÄ INTERIÖÖREIHIN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN DIAK-RAKENNUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELU sujui tiiviissä yhteistyössä arkkitehti Stefan Ahlmanin kanssa – eikä vähiten siksi, että interiöörien suunnittelusta vastannut Marketta Järvi on Ahlmanin kollega jo lähes 30 vuoden takaa. Järvi – arkkitehti itsekin – oli Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy:ssä töissä 16 vuotta ennen oman toimiston perustamista, joten yhteistyölle oli olemassa vankka pohja. ”Nyt tulin mukaan tähän projektiin ni [\Z\\HZZY\K]0\\\ܘ]Z\ZHZ]Z[ZY]p\[[ۚ\[\\K00]]Hœ\HH\[Y[p[['KHXXK]Hp[HܛXX[ZX][]]H8$[H[[[XXZ[XKX] Z[ X]]Z]HZ]0][HZ[HH\[\Z]K'Q\[Y\ZHZ[[\ZY[[HH[[K]0Z00Z[\Z\XK\]Z]\Z[][\]XH[\Z]K'H[XZ[]]\K]0Z[Z]0\[X\ZZژH\HZ[0]]HڙZ[Y]\Z]0\Z[ۚ[\[00Z[HZ][[\X\HZZ][]\H\[\Z\K\[Y\ZH[ۈ\]ZZX]H[Z[HZH8'][]ZXx'H\[\Z\KY[p휙^\ZZ\H[Z[[][ژK'S[Y[[H]]]Z[][\[Z\XZ[]Z\ZK\[Z\[\[X\ZZڙ[\HۈܚZ]H0]p Y[00[0Z\00Z\ZZpHZ[][ZZ['KH\˂'RZZ\H]\[HHZ]\[00[\KH[\Z]HB\X\HZZ[H8$HHۈZZ[Z['B\[[Hp00[\[KZ[Z[XH8'X]x'KX[X[[[[ZHZ][X[]۝]p'Up\Y]HX\]ݘ][\XHH[]H][\[\BZ\ 'B[\\\][][XXH]][XX[\]Z[X]H[\[K[0[\ۈڙZ[[\ZY[[X[Z[[ZH[[0Z[Hۛ\K[H[[H\ZH[[ۋHۈ[]\H\X]\H[X[[[\\H[Z\K\XZ]\ڛZH[[[X\ZH\]0[[ۈZZZ\[[Z[[]Z[pܚX[ٚZ[[[Z\[\0\0횰 \[H][0[[\ K]]HXZ\ڙZHH\[Z[['U0pڙZHH][X[Z\Hٰ0Z\0[0][[YB[ۈZZH[\Y] 'Bp][HZ[]0X\]HH[]H[[ۈ[[X][Z\XKH]]][\H\X]]Z\][[X\Y[Y\ \\\ݚ\[\0][]H[ۚ[][\XH[\Z]KHZ\]]\[Z\XHX[Z\XH8$[[[Z\]]Z]][0[[p0Z[\X['QXZ][ۈ[Z\[\0\0훰[Z[[]0Y[0ۈX\HY]H[]\\H0ZX]XKZ]H]Z\ZKYZY000[[YHڙZZ[Y[0\K]0ZZH[0ۛ\]B$H0p\]Z[ۛ\Z[[YH]0p0ZZH]['K\[HX\ZK[[ۈ][Z\HX]H\[[Z\H\]\\0^H ͌\]K"K"LM"\[\[܈ B