prointerior 2/2016 - Page 28

” Oppimis- ja työympäristöjä suunniteltaessa on huomioitu tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys. ”Kävimme kaikkien osapuolten kanssa keskusteluja ja teimme suunnitelmia hyvässä ilmapiirissä”, Ahlman toteaa ja lisää, että etenkin investorin täysi luottamus painoi vaakakupissa paljon: ”Syntyi tilanne, jossa oli helppo tuottaa hyvää”. Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi kampus sijoittuu Kalasataman pohjoisimmalle alueelle Hermannin kaupunginosassa – ja rakennuksesta on kovaa vauhtia tulossa kehittyvän kaupunginosan maamerkki. Rakennuspaikka oli kuitenkin maaperältään erittäin