prointerior 2/2016 - Page 14

KUVA: iLOQ OY ”Jos halutaan, että julkitila tulee aidosti kansalaisten käytettäväksi, on selvää, että kulunvalvonta ja ‑ohjaus on saatava vastaamaan tämän päivän vaatimuksia”, Päivinen toteaa. Toimivan ”people flow” -strategian mukaisesti on syytä panostaa myös opasteisiin. Tavallisesti ajatellaan, että pysyvien opasteiden tekeminen on rakentamisen loppuvaiheen töitä, eikä integrointia kokonaisuuteen sinänsä ole mietitty kovin pitkälle. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi sähköä vaativat opasteratkaisut (kuten valaistut opasteet ja digitaaliset opasteet) vaativat tarkempaa suunnittelua. Toimiva opasteinfra lisää myös turvallisuuden tunnetta vähentämällä epävarmuutta ja turhaa haahuilua talon sisällä. ” Digitalisaatio tuo integraation ja käytettävyyden aivan uudelle tasolle. Neliöt tehokäyttöön 24/7 Toni Päivinen muistuttaa, että nykypäivänä rakennetaan paljon hybridejä, joissa yksityinen tila kohtaa julkisen. Kauppakeskuksessa voi olla vaikkapa kirjasto, päiväkoti tai terveyskeskus – tai koululla on säpinää iltaisin kauan aikaa sen jälkeen, kun viimeinen oppilas on lähtenyt kotiin. ”Rakennukset suunnitellaan nyt monipuoliseen, mahdollisesti ympärivuorokautiseen käyttöön, mikä luonnollisesti asettaa omat vaatimuksensa turvallisuudelle ja kulunvalvonnalle.” Suunnitelman monistaminen ei kannata Ratkaisuja on Päivisenkin mukaan olemassa, mutta usein arkkitehdeillä ja suunnittelijoilla ei ole oikein selkeää kuvaa siitä, mitä kaikkea on tarjolla. Kulunohjausjärjestelmiä mietittäessä nojataan tiettyyn asiantuntijaan, jonka osaamisen kova ydin on ihan muualla ja turvallisuusaspekti enemmänkin välttämätön paha. ”Näin päädytään herkästi tilanteeseen, jossa etupäässä vain monistetaan vanhoja toimintamalleja – ja joskus jopa toimintasuunnitelmia”, hän toteaa. Perehtyminen tuotepuoleen voi kuitenkin tuoda iloisen yllätyksen: nykyaikaiset ratkaisut eivät maksakaan maltaita, vaan päinvastoin tuovat säästöjä – muodossa tai toisessa. Uutta teknologiaa käyttämällä voidaan saavuttaa tuntuviakin kustannussäästöjä, kunhan konsepti suunnitellaan ja toteutetaan virtaviivaisesti. Overlap vaarana Päivisen mukaan esimerkiksi ylimitoitetut turvallisuustoimenpiteet ovat myös asia, josta voidaan karsia. ”Ja kun projektiin vielä lisäksi sovelletaan elinkaariajattelua, saavutetaan haluttuja säästöjä mahdollisimman pitkäjänteisellä suunnittelulla”, hän huomauttaa