prointerior 2/2015 - Page 62

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan MONIMUOTOISTA MONITILAA Havuun laadukkaat modulaariset sisätilaratkaisut ja kalusteet tuovat uuden ajan toimistoon joustoa ja omaleimaisuutta TEKSTI: LAURA LAAKSO KUVAT: MARCO MELANDER / HAVUU Tämän päivän ja huomisen monitilatoimistoja kehitettäessä uudenlaiset tarpeet ohjaavat suunnittelua. Kun työntekijöistä on tullut entistä enemmän monitaitoisia ja monia medioita työssään hyödyntäviä ”multitaskaajia”, on myös tilan palveltava entistä paremmin uuden ajan liikkuvaa, niin fyysisesti kuin henkisestikin liki nomadimaista työkulttuuria. SUOMALAINEN HAVUU on omalla tuotannollaan tarttunut tärkeään ja ajankohtaiseen vaiheeseen toimistotyökulttuurin murrosta ja toteuttaa nyt ekologisia ja modulaarisia, moneen taipuvia sisätilaratkaisuja ilmeikkäästi ja laadukkaasti. Erinomainen esimerkki monitilatoimiston potentiaalin täysipainoisesta hyödyntämisestä on Havuun yhdessä suunnittelutoimisto ThinkSpacen ja YLEn kanssa toteuttama projekti YLEn Isoon Pajaan. Toteutetun tilakonseptin ja siinä käytettyjen täysin uudenlaisten monitilakalusteiden myötä Havuun tuotteet ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta paitsi Suomessa, myös eri puolilla Eurooppaa. Metsä Woodin Kerto® -puulevystä patentoidulla metodilla valmistetut elementit ja kalusteet viehättävät vaalealla ja orgaanisen muotoisella estetiikallaan ja ovat samalla ominaisuuksiltaan erinomaisen muotoiltavia ja monikäyttöisiä. Lämmin, käsityömäinen materiaalin tuntu sekä modulaarien jälleenrakennettavuus istuvat erityisen hyvin toimitiloihin, joilta tänä päivän hektisessä maailmassa edellytetään ekologisuutta ja kykyä joustaa muuntuvissa tilanteissa. ”Oma tuotantomme, patentoidut metodit ja modulaarinen ajattelumme mahdollistavat massakustomoinnin ja joustavan yhteistyön suunnittelijoiden kanssa”, kertoo Havuun toimitusjohtaja Jukka Rissanen. ”Palvelemme suunnittelutoimistoja tuomalla uudenlaisten toimistotilojen kehittämiseen oman osaamisemme. Käyttötarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaan toteutetuilla työympäristöjen uudelleenjärjestelyillä syntyy yrityksissä yllättävän suuria kustannussäästöjä. Samalla globaali tendenssi esimerkiksi epäekologisten lentomatkojen vähentämiseksi on kasvattanut kysyntää hyvien videoneuvottelutilojen kehittämisen suuntaan.” Havuun tuotteet vastaavat monitilaympäristöjen varsin laajakirjoisiin tilantarpeisiin muun muassa huoneenomaisilla Uppo-neuvottelutiloilla, mukavan muotoisilla Kalla-neuvottelutilaratkaisuilla sekä Mutka-sohvilla ja Mutteri-työpisteillä. ThinkSpacen sisustusarkkitehti Heini-Marikka Hantulan vetämä YLEn Ison Pajan viidennen kerroksen monitilaprojekti on toiminut niin Havuulle kuin laajemmaltikin pilottina huomispäivän työympäristön tekemisen tavoille. Havuuja pajalle ”Monitilapilotti oli osa YLEn Harppaus-hanketta, jolla kartoitettiin liikkuvaa tekemisen kulttuuria ja monipaikkaista työskentelyä”, sanoo työympäristökehittämiseen, sisustusarkkitehtuuriin ja korjausrakentamiseen erikoistuneen ThinkSpacen Heini-Marikka Hantula. ”Tavoitteena oli synnyttää uutta synergiaa vuorovaikutteisuuden ja tila-aktivaation avulla. Lähtökohtana olivat uudet työtavat ja liikkuvuutta mahdollistava teknologia – tilaa 60 prointerior 2 / 15