prointerior 2/2015 - Page 51

IHMISLÄHTÖISTÄ VALAISTUSTA ÄLYKKÄÄN JA ENERGIATEHOKKAAN VALAISTUKSENOHJAUKSEN AVULLA VALO TAIPUU HUMAANIKSI TEKSTI: LAURA LAAKSO Älykkäällä valaistuksenohjauksella saavutetaan mittavia energiasäästöjä etenkin suurissa toimitiloissa, oppilaitoksissa ja sairaaloissa, mutta räätälöity valaistuksenohjaus koituu hyödyksi muutenkin. UUSINTA TEKNOLOGIAA ja suunnitteluosaamista edustaa alalla Human Centric Lighting, jonka myötä valosta tulee liki täsmähoitoa ja yksi työhyvinvointia ja tuottavuutta merkittävästi parantava tekijä tilaan. ”Energiatehokkaiden valaistuksenohjausjärjestelmien rinnalle on kovaa vauhtia nousemassa ihmislähtöinen valaistuksen suunnittelu eli Human Centric Lighting”, kertoo Helvarin myyntijohtaja Jukka Riikkula. Hyvän valon lähettiläs – valaistusteknologiayritys Helvar on erikoistunut kehittämään energiatehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja julkisten tilojen valaisimiin ja valaistusjärjestelmiin. ”Työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä toimivat, eri-ikäiset ihmiset esimerkiksi tarvitsevat työssään erilaisia määriä valoa, jolloin valaistusta tulisi voida säädellä eri-ikäisten tarpeiden mukaan. Valaistuksenohjauksen avulla valon määrä voidaan tilakohtaisesti räätälöidä ja kukin tilan valaisin voidaan myös omana yksikkönään ohjelmoida aina uudelleen, vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kulloistakin tarvetta. Samalla jopa yli 70 prosentin energiansäästöt ovat realistisia älykkään ja automatisoidun valaistuksenohjauksen myötä.” Valon määrän ohjauksen lisäksi uusinta uutta valaistusrintamalla on valon värilämpötilan säätö. Aikaisemmin sisätiloissa käytetty valo on ollut pääsääntöisesti stabiilia kylmää valoa, jolloin valaistuksen varioinnilla ei ole kyetty tukemaan viihtyvyyttä. Nyt tekniset edellytykset ovat olemassa sille, että valaistusta voidaan muokata valon värien ja sävyjen mukaan, samaan tapaan kuin luonnossa. ”Värilämpötila voidaan tilassa säätää vaikkapa aamulla pehmeäksi ja lämpimäksi, ja sitten kylmentää valon väriä keskipäivää kohti, jolloin ihmiset yleensä ovat tehokkaimmillaan. Sitten taas illalla valon on hyvä pehmetä ja muuttua rauhoittavammaksi. Näin valaistus tukee ihmisen luontaista vuorokausirytmiä”, Jukka Riikkula selvittää. Valon värilämpötiloja säätelemällä voidaan Helvarin Jukka Riikkulan mukaan parantaa muun muassa oppilaiden oppimiskykyä kouluissa ja työnteon tehokkuutta työpaikoilla. Samoin esimerkiksi vanhustenhuollon puolella, kuten palvelutaloissa ja sairaaloissa, joissa oleskellaan paljon sisätiloissa, on valon värilämpötilojen muuntelun avulla saavutettavissa parempi päivärytmi. Ja jos valaistuksen avulla todella kyetään lisäämään vireyttä ja työhyvinvointia, lisääntyy työn tuottavuuskin sitä kautta. ”Valon määrän ohjausjärjestelmät ovat jo laajalti käytössä oppilaitosja toimistorakentamisen puolella, mutta värilämpötilojen hyödyntäminen on kaikkialla vielä uutta”, Jukka Riikkula huomauttaa. ”Toimitilojen ohella testaamme parhaillaan valon värilämpötilojen ohjausta etenkin sairaalakohteissa.” Tulevaisuudessa tulemme siis kenties näkemään kirkkaan valon vireyttämiä ja entistä oppimiskykyisempiä koululaisia ja pehmeästi kaamosaamuun laskeutuvia kansalaisia. Vuorotyöläinenkin jaksanee suden hetken yli tehokkaammin, kun kattolampusta hohtaa kylmä valo. Myös kotioloihin valon värilämpötilaohjaus tekee led-teknologian myötä tuloaan, kun samassa valaisimessa on mahdollista käyttää valon eri lämpötiloja. Tunnelma kotisohvalla siis syvennee ja punaviini maistunee hyvässä valossa entistä täyteläisemmältä. 2 / 15 prointerior 49