prointerior 2/2015 - Page 37

KUVA: ARE OY Suunnittelussa on huomioitu tilojen muuntojoustavuus. Talotekniikka ei rajoita tilamuutoksia, ja sähkön jakelu työpisteille hoidetaan yläkautta. Väliseiniä voidaan rakentaa käyttötarpeiden mukaan. Sensus-järjestelmän suunnittelussa otettiin huomioon ” talon maksimaalisen joustavuuden tavoitteet. ”Toimistokäyttöön on tarjolla sekä avotilaa että pieniä konttoreita. Lisäksi väliseinät ovat kevytrakenteisia, joten tilojen kokoa voidaan helposti muuttaa siirtämällä ja purkamalla väliseiniä. Yhteistilat ja märkätilat ovat tietenkin rakenteiltaan kiinteitä”, Mäki-Lohiluoma linjaa. Futura-talot eli Koy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab on osa Vaasa Parkskonsernia. Toimistoihin muuttavat yritykset tulevat kiinteistöihin vuokralle. ”Uusi Futura IV on jo vuokrattu täyteen. Yhteensä Futura-taloissa toimii nyt noin 60 yritystä. Kaikkiaan taloissa on bruttoalaa lähes 20 000 neliötä.” Futura-taloja voidaan rakentaa asemakaavan mukaan kaksi lisää. Mäki-Lohiluoman mukaan Futura V -hankkeen valmistelu Futura IV:n viereen on tarkoitus aloittaa lähiaikoina. Aren Sensus-järjestelmä hyödyntää uusiutuvaa geoenergiaa Koska Futura I–IV -talot on rakennettu eri aikoina, talojen tekniset järjestelmät ovat keskenään hieman erilaiset. Kaikissa suunnittelun lähtökohtia ovat kuitenkin olleet energiatehokkuus sekä hyvä työympäristö. Vaasan Sähkön kaukolämpöverkko kulkee aivan vieressä, joten kaikki Futura-talot on liitetty kaukolämpöön. Futura IV on kuitenkin hybridiratkaisu, vaikka viilennykseen käytetään lähes pelkästään geoenergiaa. ”Lämmityksessä otetaan kaukolämpö käyttöön, kun ulkoilman lämpötilaa laskee noin –10 °C:n lukemiin”, Are Oy:n liiketoimintajohtaja Petri Alapelto tarkentaa. Kallioon poratut kaivot ovat keskimäärin 300 metrin syvyisiä. Niissä on keruuputkistoja yhteensä noin 2,5 kilometriä. Uusimpaan Futura IV -taloon on asennettu Aren Sensus matalaenergiajärjestelmä. Se on liikekiinteistöihin tarkoitettu kokonaisjärjestelmä, joka säästää tutkitusti ostoenergiaa varmistaen rakennukseen erinomaiset sisäolosuhteet. Aren patentoitu Sensus-järjestelmän matalaenergiakeskus hyödyntää tehokkaasti kiinteistön sisäisiä energiavirtoja. Tyypillisesti Sensus-järjestelmä vähentää lämmitysenergian kulutusta jopa