prointerior 2/2014 - Page 66

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan NÄKÖKULMA SIMULOINNILLA LISÄÄ ENERGIATEHOKKUUTTA TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVA: TAAVETTI ALIN Are Oy tuo energialaskentaan uuden sovellutuksen, jonka avulla suunnittelijat voivat vertailla taloteknisten järjestelmien energiatehokkuutta luotettavasti ja nopeasti jo hankkeen ehdotussuunnitteluvaiheessa. ARE JA Equa Simulation Finland Oy ovat yhteistyössä kehittäneet IDA-ICE-laskentaohjelmaan Aren Sensus -simulointimallin ja -käyttöliittymän. Sen avulla voidaan luotettavasti vertailla ekologisen Are Sensus -matalaenergiajärjestelmän ja muiden talotekniikkajärjestelmien energiankulutusta. Laskentaohjelmalla voidaan määrittää erilaisten talotekniikkaratkaisujen vaikutuksia uudisrakennuksen tai peruskorjattavan kohteen energiankulutukseen koko sen elinkaaren aikana. ”IDA-ICE toimii muita laskentaohjelmia dynaamisemmin. Se pystyy huomioimaan lukuisat muuttujat, esimerkiksi auringon lämpövaikutuksen, rakennuksessa olevien ihmisten vaikutuksen sekä energian sitoutumisen ja vapautumisen rakenteista”, Aren suunnittelupäällikkö Heikki Mäki kertoo. Are on kehittänyt Sensus-järjestelmää teknisten korkeakoulujen kanssa yhteistyössä 1990-luvun lopulta lähtien. IDA-ICE -laskentaohjelmaa on hyödynnetty kaikkien Sensus-kohteiden suunnittelussa hyvien sisäolosuhteiden luomiseksi. Energialaskentaa on hyödynnetty ensisijaisesti järjestelmän jatkokehitykseen. Se on edellyttänyt ohjelmointiosaamista. Työ on ollut hidasta ja kallista. ”Nyt on tapahtunut merkittävä kehityshyppäys, kun olemme saaneet tämän rakennusten energia-asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetun käyttöliittymän valmiiksi. Nyt Sensus -järjestelmämme hyödyt voidaan osoittaa konkreettisesti jo rakennus- tai korjaushankkeen tarjousvaiheessa. Laskennan pohjatietoina käytetään arkkitehdin tekemää IFC-mallia, josta saamme tarvittavat rakennuksen fysikaaliset tiedot”, Mäki sanoo tyytyväisenä. Mäki vertaa IDA-ICEa lentosimulaattoriin, joka vastaa mahdollisimman tarkasti oikeaa lentämistä. IDAn toiminta-ajatus on samankaltainen. ”Usein laskentaan liittyy oletuksia. Siksi käytännön toteutus ei aina pidä yhtä laskennan ja suunnitelmien kanssa. Meillä luotettavuus on sitä vastoin korkealla tasolla. Laskenta, suunnittelu ja toteutus ovat täsmälleen samat.” 25–30 prosentin säästöt energiakuluissa Are Sensus on toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä hotelleihin soveltuva talotekniikkajärjestelmä, jolla pystytään luomaan huonetiloihin terveelliset, turvalliset, miellyttävät ja yksilölliset olosuhteet energiatehokkaasti ja ekologisesti. ”Sensuksen avulla voidaan vähentää kiinteistön lämmitykseen, jäähdytykseen, valaistukseen ja talotekniikan pyörittämiseen tarvittavaa energiaa noin 25–30 prosenttia. Etuna on myös se, että järjestelmä mahdollistaa tilojen käyttäjätarpeen mukaisen muuntelun ja uusien lämmitysmuotojen käyttöönottamisen tulevaisuudessa”, Mäki kertoo. Are Sensus toteutetaan aina saman periaatteen mukaan ja sen tekniikka on vakioitu. Järjestelmän sydän on matalaenergiakeskus, joka hallitsee kiinteistön kaikkia energiavirtoja. Huonetiloissa tekniikka sijoitetaan huomaamattomiin kattopaneeleihin. Sensus pystyy hyödyntämään tehokkaasti ilmaisenergialähteitä ja se kierrättää energiaa tehokkaasti kiinteistössä. Energialähteenä voidaan käyttää hyvin esimerkiksi aurinkoenergiaa sekä kallio- ja maalämpöä. ”Kattolämmityksellä ja -jäähdytyksellä saadaan luotua erinomaiset, vedottomat ja tasalämpöiset sisäolosuhteet. Kattolämmitys on myös arkkitehtisuunnittelun kannalta hyvä ratkaisu, sillä paneelit voidaan joko häivyttää kattoon tai niitä voidaan luoda visuaalisesti näyttäviä muotoja sisätiloihin. Paneeli voidaan toteuttaa jopa vaikkapa viuhkamaisena tai kaarevamuotoisena.” Järjestelmästä on hyviä kokemuksia yli kymmenen vuoden ajalta. Toteutetuissa rakennuksissa työskentelee jo lähes 10 000 henkilöä; mm. Technopolis Oyj:n kahdeksassa toimistokiinteistössä. Parhaillaan Sensus-järjestelmällä toteutetaan talotekniikka Jyväskylän uuteen yliopistorakennukseen ja Futura IV -toimistotaloon Vaasaan. Lisätietoja: www.are.fi 64 prointerior 2 / 14