prointerior 2/2014 - Page 49

Upealle paikalle Kustaanlinnan ” rannan äärelle noussut uudisrakennus peilaa lasiseinineen kauniisti ympäröivää merimaisemaa. hyvinkin räätälöityä lay-outia. Tilojen on istuttava toimintoihin kuin hanskan käteen, eli käyttäjätiedon hyödyntäminen suunnitteluprosessissa on hyvin keskeistä. Toisaalta sairaalatilojen tulee olla erittäin muuntojoustavia, koska sairaalan toiminnot, käytetyt menetelmät ja hoitotavat kehittyvät koko ajan ja melkoisen nopeasti.” ”Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy on jo pitkään pitänyt keskeisenä periaatteenaan käyttäjälähtöistä suunnittelua, jonka merkitys sairaalasuunnittelussa erityisesti korostuu”, Markus Aaltonen jatkaa. ”Sairaalaa ei yksinkertaisesti voi suunnitella käymättä perinpohjaisia keskusteluja käyttäjien kanssa. Lisäksi sairaala-alueiden kohdalla puhutaan yleensä pitkän linjan kehittämisprojekteista, eli Master Planien tasolla puhutaan jopa kymmenien vuosien suunnitelmista ja ennakoinneista. Uusien tilojen synnyttämiseksi ja vanhan peruskorjaamiseksi pitäisikin syntyä eräänlainen rotaatio, eli sairaalan yksikön tulisi aina voida kerralla siirtyä uuteen tai peruskorjattuun tilaan joutumatta välillä väistötiloihin. Sairaaloiden toiminta kun ei voi keskeytyä remonttien ajaksi. Suunnittelu vaatii näin ollen nykyisissä uudistus- ja muutospaineissa paitsi pitkän linjan ammattimaista suunnittelua, myös ammattimaisia tilaajia.” Virtuaalisairaalasta vitaaliksi sairaalaksi Käyttäjäpalautteen hyödyntämiseksi ja sairaalasuunnittelun havainnollistamiseksi entistä tehokkaammin on Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ottanut käyttöön UKI Arkkitehdit Oy:n kehittämän käyttäjälähtöisen suunnittelumenetelmän. VALO-menetelmäksi kutsutun prosessin avulla suunnitteilla oleva tila, oli se sitten sairaala tai vaikkapa liiketila, havainnollistuu käyttäjille aivan uudella tavalla, kun 1:1 mittakaavaisessa stereoskooppisessa tilassa voi liikkua virtuaalisesti ja antaa palautetta suunnittelijan ohjauksessa. ”Vaasan keskussairaalan kohdalla menetelmä ei vielä ollut käytössä, mutta paraikaa käynnissä olevan Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman aikana se on osoittautunut varsin hedelmälliseksi”, Markus Aaltonen kertoo. ”Käyttäjät ja sairaalan eri toimijat saadaan virtuaalimenetelmän avulla ymmärtämään suunnitelma entistä paremmin ja näin vältytään monenlaisilta jälkikäteisspekuloinneilta. Suunnitteluprosessin aikana saadun käyttäjäpalautteen perusteella tehdyt muutokset havainnollistetaan, jolloin uusien ratkaisujen seuraukset voidaan helposti todeta.” Vaasan keskussairaalaprojektissa Tähti-Set kuunteli herkällä korvalla käyttäjiä ja teki tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin oman asiantuntijatiimin kanssa. Muun muassa teknisen puolen asiantuntijoista ja hoitotyön ammattilaisista koostuvan ryhmän ammattitaito ja kokemus olivat suunnittelutyössä ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi esimerkiksi laitesuunnittelijat ovat sairaalasuunnittelussa tärkeitä yhteistyökumppaneita. ”Sairaalat ovat teknisesti ja logistisesti aina haastavia rakennuskohteita”, Markus Aaltonen sanoo. ”Teknisten järjestelmien yhteensovittaminen on iso osa sairaalasuunnittelua, etenkin nykyisin, kun tekniikan määrä on suuri. IV-konehuoneiden ja jo kerroskorkeuksienkin täytyy olla riittäviä, jotta paksut niput tietoteknisiä kaapelointeja ja suuret ilmastointikanavistot mahtuvat alakattojen yläpuolelle. Toisaalta myös logistiikka on sairaalassa iso haaste. Tontin rajat tahtovat tulla aina vastaan.” Upealle paikalle Kustaanlinnan rannan äärelle noussut uudisrakennus peilaa lasiseinineen kauniisti ympäröivää merimaisemaa. Olemassa olevaan sairaalamiljööseen Y-rakennus kytkeytyy vanhempien F- ja T-rakennusten kautta ja katselee vierellään vielä pikkuveljeään, pienempää uudisrakennusta, jossa sijaitsevat muun muassa sairaalan CTkuvaustilat. 2 / 14 prointerior 47